Symposium Creating Equal Opportunities at School

(Hoog)begaafde leerlingen komen voor in alle lagen van de samenleving. Uit welk sociaal milieu een leerling komt maakt geen verschil voor het aangeboren cognitieve talent, maar het kan wel bepalen of dat talent opgemerkt wordt en tot ontwikkeling kan komen.

Gelijke kansen in het onderwijs: het klinkt zo vanzelfsprekend, maar helaas is het dat niet. In een driejarig project Erasmus+ Creating Equeal Opportunities at School is er een lesprogramma ontwikkeld, gericht op het verbeteren van academische woordenschat van leerlingen uit minder bevoordeelde omstandigheden.

Op 15 september 2021 wordt dit project, door middel van een slotsymposium, afgerond. Tijdens dit symposium kan kennis worden gemaakt met alle facetten van het Erasmus+ project: leraren, onderzoekers, leerlingen, schoolleiders, onderwijsexperts… ze komen allemaal aan het woord.

U kunt zich nog tot en met maandag 13 september aanmelden. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u hier.