Monitor- en impactonderzoek “IMpact of Activities in Gifted Education (IMAGE)” naar passend onderwijs voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid gestart

In september 2020 is een nieuw langlopend (monitor- en impact)onderzoek naar passend onderwijs voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid gestart in Nederland genaamd IMpact of Activities in Gifted Education (IMAGE). In 4.5 jaar wordt de impact van de activiteiten die scholen inzetten om passend onderwijs en een ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid in te richten middels de subsidieregeling ‘begaafde leerlingen in PO en VO’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemonitord. IMAGE meet de onderliggende werkzame mechanismen van de interventies die scholen inzetten en de impact die deze mechanismen hebben op de ontwikkeling van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, het onderwijs- en ondersteuningsaanbod, de kennis en expertise van onderwijsmedewerkers en de samenwerking tussen de verschillende actoren (alle mensen die zich in de sociale omgeving van de leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid bevinden). Voorbeelden van actoren zijn: overheid, besturen, leerkrachten, intern begeleiders, specialisten hoogbegaafdheid, orthopedagogen, psychologen, ouders, verzorgers en broers en zussen. Het onderzoek wordt dus vanuit een systemisch perspectief ingezet, vanuit de wereld rond de begaafde leerlingen. Het project bestaat uit veel deelonderzoeken, die worden verbonden in een groter geheel.
In het project is er speciale aandacht voor kennisbenutting en -uitwisseling: zo worden de uitkomsten van het onderzoek bijvoorbeeld al tijdens het onderzoek met het onderwijsveld gedeeld (Wat werkt er? Welke condities heb je nodig om goed passend onderwijs voor begaafde leerlingen te geven?). Hiervoor is een kennisbenuttingsplan opgesteld, dat wordt uitgevoerd door CBO Talent Development in samenwerking met het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) en de overige consortiumpartners.

Als u meer wilt weten over dit project, dan kunt u het volgende filmpje bekijken: