positieve Cognitieve Gedragstraining (pCGt)

Voor kinderen, adolescenten en volwassenen bestaat bij het CBO de mogelijkheid tot het volgen van positieve Cognitieve Gedragstraining (pCGt). Hierbij gaat het met name over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden van uw kind hebben bestaan. De begeleiding is klacht- en/of probleemgericht en veelal kortdurend van opzet.
Het centrale idee in de pCGt is dat onze waarneming van een gebeurtenis of ervaring een krachtig effect heeft op onze emotionele, gedragsmatige en fysiologische reacties hierop. Mensen met emotionele problemen zitten vaak opgesloten in een negatieve of niet helpende manier van kijken naar een bepaalde situatie, met als gevolg angst- of spanningsklachten, depressies, ongewenste gewoonten, sociaal disfunctioneren, etc.
Tijdens de pCGt-sessies onderzoekt onze therapeut samen met uw kind hoe bestaande gedachten en ideeën tot stand komen en welk effect ze hebben op de gevoelens en gedragingen van uw kind. Wanneer blijkt dat de gedachten die er zijn niet helpende gevolgen hebben voor uw kind en/of diens omgeving, wordt samen uitgezocht welke adequatere manier van denken passend is. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkopdrachten.