Volwassenen

 “Ik weet niet wat ik van mijzelf moet maken en wie ik ben. Ik hoop dat ik daar mee geholpen kan worden. Of in ieder geval dat ik de juiste richting zelf kan ontdekken.” (man, 34 jaar)
“Ik loop steeds vast in mijn baan. Het is moeilijk om door te vragen als ik iets niet begrijp. Een ander accepteert dat, maar ik niet. Ik kom dan niet verder en zou dat wel graag willen. Hoe ga ik (handig) met andere mensen om?” (vrouw, 47 jaar).
“Ik heb problemen met studeren. Ik ben mijn studie begonnen met het idee om alles te halen met gemiddeld een zeven en in het tweede jaar twee studies te gaan doen. In het begin haalde in zesjes en langzamerhand verdwenen deze en haalde ik alleen nog maar onvoldoendes. Het tweede jaar ben ik vol goede moed begonnen, maar hetzelfde probleem deed zich voor. Hoe kan ik deze negatieve trend doorbreken?” (man, 22 jaar)

 

Enkele vragen van mensen die het CBO benaderden voor advies, omdat ze ondanks – of juist dankzij – hun hoge intellectuele capaciteiten niet functioneren zoals zij dit graag zouden willen.
Kinderen met hoge intellectuele capaciteiten hebben op de eerste plaats passend onderwijs nodig. Soms is dat genoeg, soms is daarnaast aanvullende begeleiding nodig. Vragen van volwassenen zijn anders van aard; ze hebben vaak betrekking op hun loopbaan en/of privésfeer, maar meer nog met het maken van keuzes, zingeving en begrip van hun eigen situatie.

Volwassenen die te maken hebben met hoogbegaafdheidsproblematiek, kunnen bij het CBO terecht voor een eerste gesprek, waarin er naar u geluisterd wordt, met u meegedacht wordt en advies gegeven wordt. Soms is één gesprek voldoende om u verder te helpen. In andere gevallen is er behoefte aan meer gesprekken, onderzoek of wordt gekozen voor een van de begeleidingsvormen die wij bieden.

 

Indien een CBO-medewerker de inschatting maakt dat u beter geholpen kunt worden door een andere hulpverleningsinstantie, dan zullen wij u dat advies geven.

Het CBO benadrukt dat zij niet het aangewezen centrum is om crisissituaties op te vangen.