Over het CBO

Missie
Het CBO is één van de internationale expertisecentra op het gebied van hoogbegaafdheid. Vanuit een wetenschappelijke benadering leveren wij een bijdrage aan professionalisering van onderwijsveld en hulpverlening ten behoeve van hoogbegaafde kinderen. Het CBO stelt zich ten doel door middel van wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Speerpunten van het onderzoek zijn gedrag en leren van hoogbegaafden, thuis en op school.

 

Doelstelling
Het CBO wil niet alleen theoretisch en empirisch onderzoek naar hoogbegaafdheid uitvoeren, maar er ook toe bijdragen dat begeleiding van begaafde kinderen en adolescenten gerealiseerd wordt. CBO-medewerkers bieden ouders en leerkrachten informatie, workshops en cursussen over bijzondere leer- en ontwikkelingsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Daarnaast streeft het CBO naar (onderwijs)beleid waarbinnen structurele differentiatie is geborgd in opvoeding en onderwijs van hoogbegaafde leerlingen.

 

Combinatie wetenschap en praktijk
Het CBO is een expertisecentrum, betrokken bij academisch onderzoek en onderwijs van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij willen een brug slaan tussen wetenschap en praktijk door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek in onze diagnostiek en begeleiding te betrekken en door de handelingsgerichte adviezen die wij formuleren wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

 

De vier kerntaken van het CBO
1. Cliëntenzorg (diagnostiek, advisering en begeleiding)
2. Onderwijsondersteuning
3. Ontwikkeling van leerstof en leermethoden
4. Wetenschappelijk onderzoek