Advies

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u een adviesgesprek aanvraagt. Zo kunt u vermoeden dat de problemen van of met uw kind (mede) veroorzaakt worden door (hoog)begaafdheid en heeft u behoefte om hierover in gesprek te gaan en adviezen te krijgen. Mogelijk twijfelt u of onderzoek bij uw kind (op dit moment) nodig of zinvol is en wilt u hierover van gedachten wisselen. Een andere aanleiding kan zijn dat u al veel informatie heeft over uw kind en de behoefte heeft deze met een deskundige  te bekijken, om op grond hiervan advies te krijgen over een passende begeleiding van uw kind. Ook kan het zijn dat u elders intelligentieonderzoek bij uw kind heeft laten verrichten en dat u graag verder geadviseerd wilt worden over wat er nu voor uw kind gedaan kan worden.

Tijdens het adviesgesprek zal met u besproken worden wat eventuele vervolgstappen zullen zijn. Sommige ouders hebben na het adviesgesprek genoeg handvatten om, in samenwerking met de school, zelf met hun kind weer verder te komen. Bij andere ouders blijkt tijdens het adviesgesprek dat er behoefte is aan een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van een uitgebreid of aanvullend psychologisch onderzoek, individuele begeleiding of een gesprek op school.

Klik hier om uw kind aan te melden.