CBO-Vooruitwerklab Nijmegen deel 2

Maak de volgende stap in het CBO-Vooruitwerklab 2

In het tweede CBO-Vooruitwerklab Nijmegen staat centraal:

 • inzicht in de eigen manier van denken, werken en leren én die van anderen;
 • inzicht in de eigen sterke punten en ontwikkelpunten en deze zélf aanpakken;
 • de transfer naar het dagelijks leven/de schoolsituatie;
 • ‘leren over leren’;
 • evalueren van samenwerking én de eigen rol daarin;
 • ontmoeting met ontwikkelingsgelijken;
 • procesgericht werken;
 • zelfregulatie;
 • leren doorzetten bij en omgaan met tegenslagen en ‘wrijving’;
 • uitdagingen aan durven gaan en risico’s durven nemen;
 • het ontwikkelen en versterken van een positief zelfbeeld.

Het CBO-Vooruitwerklab 2 is geschikt voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 met kenmerken van (hoog)begaafdheid die al eerder deel hebben genomen aan een CBO-Vooruitwerklab (op school of bij het CBO in Nijmegen).

Hoe ziet het lab er precies uit?

Het CBO Vooruitwerklab bestaat uit tien lessen van 3 uur (onder schooltijd) en zal plaatsvinden bij CBO Talent Development in Nijmegen (Toernooiveld 100). Tijdens deze lessen wordt gewerkt met het Grote Vooruitwerklabboek deel 2 (Schrover, 2010), dat is gebaseerd op het model van Sternberg, waarbij het analytisch, creatief en praktisch (ACP) denken centraal staat. De leerlingen zullen middels ongewone en complexe opdrachten werken aan bovenstaande en individuele doelen.

Het CBO-Vooruitwerklab wordt begeleid door twee medewerkers van CBO Talent Development, met onderwijsbevoegdheid en ervaring in het onderwijs. Er vindt een intake, tussengesprek en een eindgesprek met de leerling plaats, waarbij doelen gesteld worden en reflecteren een belangrijke rol inneemt. Naar aanleiding van het gehele traject wordt een eindverslag/groeidocument geschreven, met daarin adviezen voor school en/of thuis. Dit verslag zal nader toegelicht worden in een eindgesprek met ouders (waarbij een betrokken onderwijsprofessional in overleg aan zou kunnen sluiten).

Aanmeldformulier

Wilt u uw kind/leerling aanmelden voor het CBO-Vooruitwerklab Nijmegen? Mail dan naar natasja.tielenburg@ru.nl.

Data CBO-Vooruitwerklab (CBO-VWL) deel 2 voorjaar 2024

Het CBO-VWL vindt gedurende 10 weken plaats van 9.00 uur tot 12.00 uur op de volgende data:

VWL 1: donderdag 14 maart 2024

VWL 2: donderdag 21 maart 2024

VWL 3: donderdag 28 maart 2024

VWL 4: donderdag 4 april 2024

VWL 5: donderdag 11 april 2024

VWL 6: donderdag 18 april 2024

VWL 7: donderdag 25 april 2024

Twee weken meivakantie

VWL 8: donderdag 16 mei 2024

VWL 9: donderdag 23 mei 2024.

VWL 10: donderdag 30 mei 2024

De datum van de week waarin de eindgesprekken plaatsvinden volgt zo spoedig mogelijk.

Kosten

De kosten voor het CBO-Vooruitwerklab deel 2 van het voorjaar 2024 zijn €849,-

Theoretische onderbouwing Vooruitwerklab

CBO Talent Development is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit betekent dat de opzet en inhoud van het CBO Vooruitwerklab wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het theoretisch kader wordt gevormd door het model van Sternberg, waarbij het ACP-denken in de lessen centraal staat.

Volgens Sternberg zijn er drie soorten intelligentie nodig om succesvol te kunnen zijn:

● Analytische intelligentie – Eigenlijk zou dit de ‘schoolse intelligentie’ kunnen worden genoemd. 

● Creatieve intelligentie – Dit is het vermogen om informatie met elkaar in verband te brengen en nieuwe ideeën te creëren. 

● Praktische intelligentie – Het vermogen om wat je hebt bedacht ook concreet te maken. 

Deze drie ‘intelligenties’ zijn eigenlijk niet zo strikt gescheiden als ze hier staan, er is behoorlijk wat overlap. Toch gebruiken de meeste kinderen één soort intelligentie het meest wanneer ze een taak krijgen of een probleem moeten oplossen.

In dit filmpje vertelt Sternberg zelf over zijn theorie van de succesvolle intelligentie.