Ouders en kinderen

 

 • Hoe kunnen we ons kind de uitdaging bieden die past bij zijn capaciteiten?
 • Speelt begaafdheidsproblematiek een rol in het functioneren van ons kind?
 • Kunnen de gedragsproblemen en concentratieproblemen te maken hebben met begaafdheid?
 • Ons kind presteert erg goed op school, maar de leerkracht vermoedt dat het nog veel meer kan en weet, maar dat nog niet laat zien. Kan er sprake zijn van onderpresteren?
 • De leerkracht geeft aan al veel voor ons kind te proberen, maar weet niet meer wat ze nog extra kan doen om ons kind te bereiken?
 • Hoe kunnen wij ons kind thuis helpen?
 • Hoe kunnen we ons kind helpen uit zijn sociale isolement te komen?
 • Kan de school daar ook iets in betekenen?
 • Is het verstandig om ons kind een jaar over te laten slaan op school, of juist niet?

 

Het feit dat u deze vragen heeft gelezen, betekent mogelijk dat u ook met deze of vergelijkbare vragen worstelt. Vele ouders gingen u voor en wij hebben een ruime expertise opgebouwd van waaruit we u kunnen ondersteunen bij de beantwoording van deze vragen en u van uitgebreid en handelingsgericht advies kunnen voorzien. Graag denken wij met u mee over wat uw kind nodig heeft om zich (weer) prettig te voelen en zich optimaal te ontwikkelen! Hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden:

 

 • Een adviesgesprek waarbij er op basis van de beschikbare informatie met u meegedacht wordt over uw hulpvragen.
 • Een adviesgesprek op school waarbij we op basis van de voorinformatie met ouders en school in gesprek gaan en meedenken over passende oplossingen voor uw kind.
 • Uitgebreid psychologisch onderzoek waardoor wij advies op maat kunnen geven voor een passende begeleiding op school en thuis. De individuele screening kan om verschillende redenen een goede keuze zijn, bijvoorbeeld om na te gaan welk vervolgonderwijs het meest passend lijkt voor uw zoon of dochter.
 • Individuele begeleiding om uw kind verder te helpen in zijn of haar ontwikkeling. Het kan zijn dat uw kind baat heeft bij strategietraining of cognitieve gedragstherapie om beter te (leren) functioneren. Ook EMDR behoort tot de mogelijkheden bij de begeleiding van uw kind.