Ouders en kinderen

 

  • Hoe kunnen we ons kind de uitdaging bieden die past bij zijn capaciteiten?
  • Speelt begaafdheidsproblematiek een rol in het functioneren van ons kind?
  • Kunnen de gedragsproblemen en concentratieproblemen te maken hebben met begaafdheid?
  • Ons kind presteert erg goed op school, maar de leerkracht vermoedt dat het nog veel meer kan en weet, maar dat nog niet laat zien. Kan er sprake zijn van onderpresteren?
  • De leerkracht geeft aan al veel voor ons kind te proberen, maar weet niet meer wat ze nog extra kan doen om ons kind te bereiken?
  • Hoe kunnen wij ons kind thuis helpen?
  • Hoe kunnen we ons kind helpen uit zijn sociale isolement te komen?
  • Kan de school daar ook iets in betekenen?
  • Is het verstandig om ons kind een jaar over te laten slaan op school, of juist niet?

 

Het feit dat u deze vragen heeft gelezen, betekent mogelijk dat u ook met deze of vergelijkbare vragen worstelt. Vele ouders gingen u voor en wij hebben een ruime expertise opgebouwd van waaruit we u kunnen ondersteunen bij de beantwoording van deze vragen en u van uitgebreid en handelingsgericht advies kunnen voorzien. Graag denken wij met u mee over wat uw kind nodig heeft om zich (weer) prettig te voelen en zich optimaal te ontwikkelen! Hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden: