Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Het CBO Talent Development werkt samen met het RCSW op verschillende vlakken:

  • RITHA Opleiding (voorheen ECHA opleiding)
  • Cursus Omgaan met talent
  • Cursus Hoogbegaafdheid in onderwijs en zorg