Scholen en leerkrachten

 

Leerkrachten op scholen in het primair en voortgezet onderwijs worden geconfronteerd met grote klassen, leerlingen met uiteenlopende karakters en problematiek én met de verwachting dat er gedifferentieerd onderwijs wordt gegeven. Eén van de doelstellingen van het CBO is u als leerkracht of bestuurder te ondersteunen bij differentiatie en het bieden van passend onderwijs aan de (hoogbegaafde) leerlingen waar u dagelijks mee te maken krijgt. Hiertoe bieden wij de volgende mogelijkheden:

 

CBO Groepsscreening

De CBO Groepsscreening omvat groepsonderzoek dat het CBO op middelbare scholen en in de bovenbouw van het basisonderwijs verricht. Hiermee kan inzicht worden verkregen in onder andere de intellectuele capaciteiten en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Tevens kan worden nagegaan of er mogelijk sprake is van onderpresteren.

(Lees verder…)

 

CBO Vooruitwerklab op locatie

Het CBO Vooruitwerklab is een verrijkingsklas die wordt gegeven door Specialisten Hoogbegaafdheid (ECHA) en waarbij hoogbegaafde leerlingen worden uitgedaagd en begeleid vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie.

(Lees verder…)

 

CBO Challenge in de klas

De CBO Challenges zijn ontwikkeld om intellectueel getalenteerde leerlingen uitdaging en contact met peers te bieden. Bij een Challenge in de klas worden leerlingen uitgedaagd om samen verschillende complexe opdrachten te voltooien gedurende een schooldag. Als leerkracht wordt u gedurende de dag actief betrokken bij de activiteiten en de begeleiding van deze leerlingen.

(Lees verder…)

 

Onderzoek, observatie en ondersteuning

U heeft niet altijd de mogelijkheid om met uw volledige aandacht bij één leerling te zijn, om te achterhalen wat de onderwijsbehoeften van een leerling zijn en/of om daar in te voorzien. Door observatie en/of ondersteuning in de klas en eventueel aanvullend onderzoek, kunnen wij u daarbij helpen.

(Lees verder…)

 

Leermaterialen

Els Schrover heeft verschillende materialen ontwikkeld waarmee hoogbegaafde leerlingen kunnen worden uitgedaagd en die gemakkelijk inzetbaar zijn in de klas. Deze zijn zowel individueel als klassikaal te gebruiken.

(Lees verder…)

 

ECHA opleiding

Wilt u zich (verder) verdiepen in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen dan is de opleiding tot Specialist in Gifted Education wellicht iets voor u. Deze opleiding is toegankelijk voor leerkrachten, psychologen en orthopedagogen en is opgezet volgens de richtlijnen van de European Council for High Ability (ECHA). Professionals die de geaccrediteerde opleiding tot ECHA-Specialist hebben volbracht zijn in staat vanuit een wetenschappelijke visie hoogbegaafde leerlingen te onderwijzen en hun talenten te stimuleren door uitdaging en begeleiding te bieden.

(Lees verder…)