FAQ’s

1. Welke individuele hulp kan het CBO bieden?
Het CBO kan hulp bieden in de vorm van adviesgesprekken, onderzoek of het bieden van begeleiding. Hier leest u meer over onze diensten.
2. Ik wil weten of mijn kind hoogbegaafd is. Kan dat worden onderzocht bij het CBO?
Hoogbegaafdheid kent veel verschillende theorieën en visies, die niet altijd volledig overeenkomen. Bij het CBO zijn wij daarom van mening dat het stellen van de vraag of een kind al dan niet hoogbegaafd is onvoldoende informatie biedt; het antwoord op deze vraag (“ja” of “nee”) biedt geen handvatten voor persoonlijk advies. Onderzoek bij het CBO richt zich dan ook liever op de individuele (onderwijs)behoeften op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied, met als doel handelingsgerichte adviezen te formuleren.
3. Ik vermoed dat er bij mijn kind sprake is van dyslexie én (hoog)begaafdheid. Kan het CBO hier onderzoek naar doen?

Het CBO verricht geen dyslexie-onderzoek, dit moet worden gedaan door gespecialiseerde instellingen/ praktijken die een contract hebben met de gemeente. Als u vermoedt dat er sprake is van dyslexie én (hoog)begaafdheid bij uw kind, waarbij zowel de dyslexie als de cognitieve capaciteiten niet duidelijk naar voren komen, dan kunnen wij wel uitgebreid en genuanceerd psychologisch onderzoek verrichten om zo de capaciteiten van uw kind goed in kaart te brengen. U kunt de resultaten van het onderzoek meenemen naar de instelling voor de dyslexiezorg, waardoor zij op de hoogte zijn van de capaciteiten van uw kind en rekening kunnen houden met de mogelijkheid dat de dyslexie minder duidelijk naar voren komt. Aangeraden wordt om een dyslexie-onderzoek te laten verrichten door een instelling die ervaring heeft met dyslexie bij (hoog)begaafde kinderen.

Het kan zijn dat de schoolprestaties van uw kind niet zwak genoeg zijn om in aanmerking te komen voor een dyslexie-onderzoek dat vergoed wordt door de gemeente. In dat geval raden wij u aan om contact op te nemen met een instelling voor dyslexiezorg en bij hen te informeren naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld in de vorm van particuliere begeleiding.

4. Ik ben volwassen. Kom ik nog in aanmerking voor hulp van het CBO?
Het CBO adviseert, onderzoekt en/of begeleidt ook volwassenen. Hier leest u meer over hulp die het CBO aan volwassenen kan bieden.
5. Hoe ziet een onderzoeksdag er bij het CBO uit?

Doorgaans start een onderzoeksdag om 10:00 uur, waarbij begonnen  wordt met een kennismaking. Tot 12:00 uur zal de cliënt taken maken, vragen beantwoorden en gesprekken voeren met één van onze medewerkers. Van 12:00 uur tot 13:00 uur is er een pauze, die zelfstandig wordt ingevuld. Ouders wordt daarom verzocht deze tijd beschikbaar te zijn. Van 13:00 uur tot uiterlijk 16:00 uur wordt er verder gegaan met het onderzoek. Welke specifieke tests en vragenlijsten worden gebruikt, is afhankelijk van de hulpvraag of hulpvragen.

Kinderen mogen drinken en een snack  meenemen en nuttigen tijdens het onderzoek.

6. Wat kosten de diensten van het CBO?
Hier vindt u de tarieven die worden gehanteerd.
7. De kosten voor onderzoek bij andere instellingen zijn veel lager. Hoe kan dit?
Bij het CBO neemt een onderzoek nagenoeg de hele dag in beslag; van 10:00 uur tot uiterlijk 16:00 uur. Hierbij worden meerdere tests en vragenlijsten afgenomen, om zowel de cognitieve capaciteiten als de sociale en persoonlijkheidsontwikkeling in kaart te brengen. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd en wordt er nauwkeurig geobserveerd. Wij zijn van mening dat dit noodzakelijk is om gedegen onderzoek te doen en om handelingsgericht advies te formuleren, dat aansluit bij de (onderwijs)behoeften, en antwoord te geven op uw hulpvragen. Daarnaast vinden wij het van belang de bevindingen niet alleen mondeling maar ook schriftelijk helder te rapporteren, zodat derden hier een goed beeld van krijgen en direct met de in het verslag geformuleerde adviezen aan de slag kunnen. De onderzoeken worden altijd uitgevoerd door afgestudeerde psychologen en orthopedagogen, onder supervisie van een GZ-psycholoog. Deze manier van werken  kost tijd, wat zich uit in de prijs.
8. Worden de kosten van onderzoek en/of begeleiding vergoed?
Diensten van het CBO komen bij een aantal gemeenten in aanmerking voor vergoeding (zie Tarieven en vergoeding). Bij overige gemeenten zijn de kosten van onderzoek en/of begeleiding doorgaans voor rekening van de opdrachtgever. Het komt echter soms voor dat gemeenten, scholen of werkgevers de kosten (deels) op zich nemen. Hiertoe wordt veelal zelf initiatief genomen.
9. Ik ben helaas niet in de gelegenheid naar Nijmegen te komen. Kan het CBO diensten op locatie leveren?
Het CBO kan gesprekken en begeleiding op locatie bieden. Daarnaast kunnen wij op school komen observeren en workshops of lezingen verzorgen. Voor onderzoek op locatie kunnen wij met u in overleg gaan.
10. Mijn kind heeft op school deelgenomen aan de CBO Groepsscreening / 'de CBO test'. Wat is dat en waarom is deze test gedaan?
De CBO Groepsscreening omvat groepsonderzoeken die op scholen door het hele land worden gedaan. Hier vindt u meer informatie over de CBO Groepsscreening.
11. Mijn kind heeft op school deelgenomen aan de CBO Groepsscreening, maar het rapport is me niet duidelijk. Hoe moet ik dit lezen?

Medewerkers van het CBO hebben de resultaten nabesproken met de mentor en/of docent(en) van uw kind. Zij kunnen u meer informatie geven over de resultaten en hoe u deze moet lezen. Ook kunt u een leeswijzer met uitleg bij het rapport aanvragen. U kunt onze collega Rinske Zurhorst hiervoor bereiken via r.zurhorst@cbo-nijmegen.nl.

12. Ik wil graag contact met een medewerker. Hoe kan ik die bereiken?
Tijdens kantooruren kunt u bellen naar 024-3616146 en vragen naar één van onze medewerkers. Uw contactgegevens zullen worden genoteerd en u zult zo spoedig mogelijk terug gebeld of gemaild worden. U kunt ook contact met ons opnemen via info@cbo-nijmegen.nl.