RITHA opleiding (voorheen de ECHA opleiding)

De ECHA opleiding Specialist in Gifted Education – Specialist Hoogbegaafdheid wordt sinds 1 mei 2016 georganiseerd door het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. De opleiding is binnen het RCSW verder ontwikkeld tot de Radboud International Training on High Ability (RITHA).

Er is een duidelijke trend in het Nederlandse onderwijs om talent tot ontwikkeling te laten komen. Cognitief talent (hoogbegaafdheid) leidt niet altijd vanzelf tot de daarbij passende schoolprestaties. Binnen scholen is er behoefte aan expertise op het gebied van hoogbegaafdheid om een optimale signalering en begeleiding te borgen. De geaccrediteerde RITHA-opleiding ‘Specialist in Gifted Education/ Specialist Hoogbegaafdheid’ voorziet in deze behoefte.

Vanuit een wetenschappelijke benadering leveren medewerkers van het RadboudCSW en CBO een bijdrage aan professionalisering van het onderwijsveld en de hulpverlening ten behoeve van kinderen en (jong)volwassenen met capaciteiten op hoogbegaafd niveau. Als universitaire organisatie, betrokken bij academisch onderzoek en onderwijs, streven wij ernaar een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk en stellen wij ons ten doel door middel van wetenschappelijk onderzoek naar hoogbegaafdheid bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen.

Doel van de opleiding is het vergroten van kennis op het gebied van signaleren en begeleiden van hoogbegaafden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of in een adviespraktijk. De RITHA-opleiding is zo opgezet dat cursisten in de eerste module kennis nemen van de belangrijkste (inter-) nationale theorievorming op het gebied van hoogbegaafdheid, waarna in de volgende drie onderdelen van de cursus de relatie wordt gelegd met de belangrijkste aspecten van de dagelijkse praktijk.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u kijken op de website, u kunt daar de brochure downloaden. U kunt ook contact opnemen met Sanne Raven, zij maakt graag een belafspraak met u.