Strategietraining

Strategietraining is gericht op het ontwikkelen van strategieën en het aanpassen hiervan, wanneer de situatie daar om vraagt. Middels smart games en huiswerk worden kinderen en jongvolwassenen gestimuleerd metacognitieve vaardigheden toe te passen, zodat zij zichzelf handvatten kunnen bieden op het moment dat zij vastlopen bij het (schoolse) leren.

De sessies duren 45 minuten en vinden één keer per week plaats. Gemiddeld is een training afgerond na 8 tot 10 sessies. De tarieven vindt u hier.