Aanmelden

Als u als ouders een beeld wil krijgen van de begaafdheid en de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind of als u denkt dat uw kind gebaat is bij begeleiding door het CBO, dan kunt u uw kind aanmelden. Er vindt eerst een intakegesprek plaats waarin de ontwikkeling van uw kind en uw vraagstelling centraal staan. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn hierbij (meestal) niet aanwezig. Bij kinderen die 12 jaar of ouder zijn, wordt dit overlegd met de ouders. Na afloop van dit gesprek wordt met u vastgesteld welk vervolg hieraan wordt gegeven. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Onderzoek
  • Begeleiding
  • (Voorlopig) geen vervolg; tijdens het adviesgesprek zijn uw vragen (voor dit moment) voldoende beantwoord. Hiervoor kan bijvoorbeeld gekozen worden al het kind jonger is dan 4 jaar, al eerder psychologisch is onderzocht of wordt besloten eerst met school in overleg te gaan.
  • Schoolbezoek (in overleg)

Voor het aanvragen van een adviesgesprek, onderzoek of begeleiding kunt u een digitaal aanmeldformulier aanvragen door uw gegevens hieronder in te vullen.

Indien u na een eerder onderzoek/ adviesgesprek/ begeleidingstraject bij het CBO behoefte heeft aan een vervolggesprek, dan is dat natuurlijk mogelijk. U kunt uw kind (of uzelf indien inmiddels meerderjarig) opnieuw aanmelden. Mocht uw aanvraag binnen twee jaar na het laatste contact plaatsvinden, dan is het aanvragen van een aanmeldformulier voor een vervolggesprek vaak voldoende. Dat kunt u hier doen. Indien het langer dan twee jaar geleden is of u liever een volledig aanmeldformulier wilt gebruiken, dan kunt u dit met het formulier hieronder aanvragen.

Wachttijd

Voor uitgebreid onderzoek bij kinderen en jongeren hebben wij momenteel een wachtlijst van ongeveer 3 maanden.

Vult u hieronder uw gegevens in

U kunt meerdere opties aankruisen.
We sturen u alleen aankondigingen van de diensten die wij bieden. We sturen u geen reclame en zullen uw gegevens vanzelfsprekend niet delen met derden.