CBO-Vooruitwerklab Nijmegen

Maart 2024 start CBO Talent Development weer met een nieuw Vooruitwerklab!

Heeft uw kind/leerling behoefte aan:

  • ontmoeting met ontwikkelingsgelijken;
  • inzicht in de eigen manier van denken, werken en leren;
  • inzicht in de eigen sterke punten en leer- en ontwikkelpunten;
  • bewust werken met leerstrategieën (zelfmonitoring) en hierdoor de zelfredzaamheid vergroten;
  • objectief benoemen en evalueren van samenwerking;
  • procesgericht in plaats van enkel productgericht werken;
  • leren omgaan met en doorzetten bij tegenslagen en ‘wrijving’;
  • uitdagingen aan durven gaan en risico’s durven nemen;
  • het ontwikkelen en versterken van een positief zelfbeeld;

…dan is deelname aan het CBO-Vooruitwerklab een aanrader!

Het CBO-Vooruitwerklab is geschikt voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 met kenmerken van hoogbegaafdheid die in de reguliere (verrijkings-)klassen niet voldoende uit de verf komen en/of die niet de prestaties leveren die bij hun capaciteiten (lijken te) passen (vgl. Betts & Neihart, 2010).

Hoe ziet het lab er precies uit?

Het CBO Vooruitwerklab bestaat uit tien lessen van 3 uur (onder schooltijd) en zal plaatsvinden bij CBO Talent Development in Nijmegen (Toernooiveld 100). Tijdens deze lessen wordt gewerkt met het Grote Vooruitwerklabboek (Schrover, 2010), dat is gebaseerd op het model van Sternberg, waarbij het analytisch, creatief en praktisch (ACP) denken centraal staat. De leerlingen zullen middels ongewone en complexe opdrachten werken aan bovenstaande en individuele doelen.

Het CBO-Vooruitwerklab wordt begeleid door twee ervaren orthopedagogen (specialisten in Gifted Education), met onderwijsbevoegdheid en ervaring in het onderwijs. Er vindt een intake, tussengesprek en een eindgesprek met de leerling plaats, waarbij doelen gesteld worden en reflecteren een belangrijke rol inneemt. Ook zal er tussentijds een ouderavond plaatsvinden, om ouders inzicht te geven in de werkwijze van het CBO-Vooruitwerklab. Naar aanleiding van het gehele traject wordt een eindverslag/groeidocument geschreven, met daarin adviezen voor school en/of thuis. Dit verslag zal nader toegelicht worden in een eindgesprek met ouders (waarbij een betrokken onderwijsprofessional in overleg aan zou kunnen sluiten).

Aanmeldformulier

Wilt u uw kind/leerling aanmelden voor het CBO-Vooruitwerklab Nijmegen? Mail dan het onderstaande aanmeldformulier naar rinske.zurhorst@ru.nl.


Data CBO-Vooruitwerklab (CBO-VWL) najaar 2023

Het CBO-VWL vindt gedurende 10 weken plaats van 9.00 uur tot 12.00 uur op de volgende data:

VWL 1: maandag 2 oktober 2023

VWL 2: maandag 9 oktober 2023

Herfstvakantie van 14 t/m 29 oktober 2023

VWL 3: maandag 30 oktober 2023

VWL 4: maandag 6 november 2023

VWL 5: maandag 13 november 2023

VWL 6: maandag 20 november 2023

VWL 7: maandag 27 november 2023

VWL 8: maandag 4 december 2023

VWL 9: maandag 11 december 2023

VWL 10: maandag 18 december 2023

De ouderavond vindt plaats op 2 november 2023 van 19.30 uur tot 21.00 uur bij het CBO-Talent Development.

De eindgesprekken volgen in de week van 15 januari. Hiervoor zal met u een afspraak ingepland worden.

Data CBO-Vooruitwerklab (CBO-VWL) voorjaar 2024

Het CBO-VWL vindt gedurende 10 weken plaats van 9.00 uur tot 12.00 uur op de volgende data:

VWL 1: maandag 4 maart 2024

VWL 2: maandag 11 maart 2024

VWL 3: maandag 18 maart 2024

VWL 4: maandag 25 maart 2024

Tweede paasdag

VWL 5: maandag 8 april 2024

VWL 6: maandag 15 april 2024

VWL 7: maandag 22 april 2024

Twee weken meivakantie

VWL 8: maandag 13 mei 2024

VWL 9: dinsdag 21 mei 2024 (LET OP: dinsdag in verband met tweede pinksterdag)

VWL 10: maandag 27 mei 2024.

De datum voor de ouderavond en de week waarin de eindgesprekken plaatsvinden volgen zo spoedig mogelijk.

Kosten

De kosten voor het CBO-Vooruitwerklab zijn €925,-

In onderstaand filmpje geeft CBO Talent Development volgt meer informatie en uitleg over het waarom, wat en het hoe van het CBO Vooruitwerklab en krijgt u meer inzicht in wat kinderen/leerlingen hier kunnen (gaan) ervaren en leren. Deze informatie en meer wordt daarnaast ook uitgebreid beschreven in de kopjes onder het filmpje. De informatie kunt u bekijken door op het desbetreffende kopje te klikken, waarna de bijbehorende informatie verschijnt.

Het filmpje kunt u bekijken met het volgende wachtwoord: Final!2021-VWlab.

Theoretische onderbouwing Vooruitwerklab

CBO Talent Development is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit betekent dat de opzet en inhoud van het CBO Vooruitwerklab wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het theoretisch kader wordt gevormd door het model van Sternberg, waarbij het ACP-denken in de lessen centraal staat.

Volgens Sternberg zijn er drie soorten intelligentie nodig om succesvol te kunnen zijn:

● Analytische intelligentie – Eigenlijk zou dit de ‘schoolse intelligentie’ kunnen worden genoemd. 

● Creatieve intelligentie – Dit is het vermogen om informatie met elkaar in verband te brengen en nieuwe ideeën te creëren. 

● Praktische intelligentie – Het vermogen om wat je hebt bedacht ook concreet te maken. 

Deze drie ‘intelligenties’ zijn eigenlijk niet zo strikt gescheiden als ze hier staan, er is behoorlijk wat overlap. Toch gebruiken de meeste kinderen één soort intelligentie het meest wanneer ze een taak krijgen of een probleem moeten oplossen.

In dit filmpje vertelt Sternberg zelf over zijn theorie van de succesvolle intelligentie.