Individuele screening

Bij de individuele deelname aan de CBO Groepsscreening  proberen wij uw kind aan te laten sluiten bij een geplande screening bij u in de buurt.

De screening is er op gericht om:

  • De cognitieve capaciteiten van uw kind in kaart te brengen.
  • Na te gaan of er sprake is van onderpresteren.
  • Een beeld te vormen van de houding van uw kind ten opzichte van school.
  • Zicht krijgen op het zelfbeeld van uw kind.
  • In te schatten of er sprake is van een motivatieprobleem.
  • Te bekijken of uw kind extra begeleiding nodig heeft om op school goed te kunnen functioneren.

De resultaten van uw kind worden vergeleken met landelijke gegevens die gedurende de afgelopen jaren zijn verzameld door het CBO.

Doel:
Het bieden van een mogelijkheid om vast te stellen welk vervolgonderwijs het meest passend lijkt voor uw zoon of dochter.

Daarnaast biedt het een alternatief wanneer kinderen de screening op hun eigen school (die gebruikt maakt van de CBO-groepsscreening) gemist hebben of wanneer er behoefte is aan een second opinion na een opvallende testuitslag, bijvoorbeeld van de Entreetoets of CITO-toets. De individuele screening biedt een snelle en, in vergelijking met een individueel onderzoek, minder kostbare mogelijkheid om informatie verzamelen met betrekking tot de cognitieve capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken van een kind/jongere. Deze informatie kan een bijdrage leveren aan een meer passend aanbod op school.

Hoe:
Wij kijken welke scholen bij u in de buurt nog een screening gepland hebben staan en wanneer dit plaatsvindt. Wij vragen aan u of het mogelijk is dat uw kind op een bepaalde datum en in een bepaalde plaats aansluit bij een screening. Als dit mogelijk is,  benaderen wij de school met de vraag of dit kind aan kan sluiten bij de afname van de CBO Groepsscreening. De resultaten worden verwerkt door het CBO en weergegeven in een leesbaar overzicht. De resultaten worden per mail naar u toegestuurd en worden telefonisch met u nabesproken.

Wanneer u naar aanleiding hiervan  behoefte heeft aan een vervolggesprek om uitgebreider op de situatie van uw kind in te gaan, zal hiervoor een nieuwe afspraak met u gemaakt worden.

Doelgroep:
Kinderen uit groep acht of de brugklas (VMBO-t tot en met Gymnasium.)

Waar:
Op een school bij u in de buurt, waar de CBO Groepsscreening plaatsvindt.

Kosten:
De screening, verwerking en de telefonische nabespreking  kosten in totaal € 400,- per kind/leerling. De kosten van een vervolggesprek bedragen € 120,- per uur.

Aanmelden:
Om uw kind aan te melden, kunt u een mail sturen naar info@cbo-nijmegen.nl en op die manier het aanmeldformulier aanvragen. Het is wenselijk om uw interesse tijdig kenbaar te maken, zodat wij voldoende tijd hebben om scholen te benaderen.