Individuele screening

Deze individuele screening vindt plaats in een groep met leeftijdgenoten bij het CBO in Nijmegen.

De screening is er op gericht om:

  • De cognitieve capaciteiten van uw kind in kaart te brengen.
  • Na te gaan of er sprake is van onderpresteren.
  • Een beeld te vormen van de houding van uw kind ten opzichte van school.
  • Zicht krijgen op het zelfbeeld van uw kind.
  • In te schatten of er sprake is van een motivatieprobleem.
  • Te bekijken of uw kind extra begeleiding nodig heeft om op school goed te kunnen functioneren.

 

De resultaten van uw kind worden vergeleken met landelijke gegevens die gedurende de afgelopen jaren zijn verzameld door het CBO.

Doel: Het bieden van een mogelijkheid om vast te stellen welk vervolgonderwijs het meest passend lijkt voor uw zoon of dochter.

Daarnaast biedt het een alternatief wanneer kinderen de screening op hun eigen school (die gebruikt maakt van de CBO-groepsscreening) gemist hebben of wanneer er behoefte is aan een second opinion na een opvallende testuitslag, bijvoorbeeld van de Entreetoets of CITO-toets. De individuele screening biedt een snelle en, in vergelijking met een individueel onderzoek, minder kostbare mogelijkheid om informatie verzamelen met betrekking tot de cognitieve capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken van een kind/jongere. Deze informatie kan een bijdrage leveren aan een meer passend aanbod op school.

Hoe: De kinderen/jongeren komen  een dag naar het CBO en maken daar onder leiding van een medewerker van het CBO verschillende testonderdelen, in een groep van maximaal 25 leerlingen. De resultaten worden verwerkt door het CBO en weergegeven in een leesbaar overzicht.

Deze worden vervolgens op een ouderavond toegelicht en besproken, waarna de mogelijkheid bestaat tot het stellen van vragen over de uitslag. Wanneer u naar aanleiding hiervan  behoefte heeft aan een vervolggesprek om uitgebreider op de situatie van uw kind in te gaan, zal hiervoor een nieuwe afspraak met u gemaakt worden. Na de ouderavond krijgt u de resultaten van uw kind mee naar huis.

Doelgroep: Kinderen uit groep acht of de brugklas (VMBO-t tot en met Gymnasium.)

Waar: CBO Nijmegen, Toernooiveld 100, 6525 EC Nijmegen.

Wanneer:
Screeningsdag: wordt nader bekend gemaakt.
Nabespreking: wordt nader bekend gemaakt.

Kosten: De screening, verwerking en de nabespreking (ouderavond)  kosten in totaal € 350,- per kind/leerling. De kosten van een vervolggesprek bedragen € 120,- per uur.

Aanmelden: Om uw kind aan te melden, kunt u later dit jaar het aanmeldformulier downloaden, invullen en naar ons opsturen. We zouden handig vinden als u uw interesse alvast kenbaar maakt door een mail te sturen naar info@cbo-nijmegen.nl.  Er geldt een minimum van 5 kinderen om een screeningsdag door te laten gaan.