Tarieven en vergoeding

 

Tarieven

Hieronder vindt u onze tarieven.

Tarieven
Adviesgesprek (gesprek incl. voorbereiding) € 250,-
Intakegesprek voorafgaand aan Cognitieve gedragstherapie of strategietraining € 250,-
Psychologisch onderzoek (incl. voorbereiding, intake, onderzoek en rapportage) € 1.950,-
Begeleidingssessie (voorbereiding en 3/4 uur) € 99,50
Vervolggesprek € 250,-
Schoolbezoek (excl. reiskosten- reistijdvergoeding) € 250,-
Aanvullend psychologisch onderzoek (afhankelijk van de vraag) in overleg
CBO Challenge (incl. eten en drinken) €60,-
Individuele screening (incl. verwerking en nabespreking) €400,- per leerling
Workshop / presentatie (inclusief voorbereiding) € 250,- per uur

(eerste twee uur,

daarna €125,- per uur)

€ 625,- per dagdeel

(3 uur, excl. pauze)

€1.000,- per dag

(6 uur, excl. pauze)

 

Vergoeding voor cliënten tot 18 jaar

Het CBO is officieel gekwalificeerd voor het uitvoeren van haar diensten tegen vergoeding van de gemeenten:

 • Arnhem
 • Beesel
 • Bergen
 • Doesburg
 • Duiven
 • Gennep
 • Horst aan de Maas
 • Lingewaard
 • Overbetuwe
 • Peel en Maas
 • Renkum
 • Rheden
 • Rijnwaarden / Zevenaar
 • Rozendaal
 • Venlo
 • Venray
 • Wageningen
 • Westervoort

Ouders nemen contact op met hun gemeente om een vergoeding voor jeugdhulp in gang te zetten. Ouders vragen bij hun gemeente na of de gemeente een raamcontract heeft met het CBO. Indien er geen raamcontract is, vragen de ouders bij de gemeente wat de gemeente nodig heeft om een individueel contract tussen de gemeente en het CBO op te stellen. Ouders zorgen voor een verwijzing van (vooralsnog) huisarts, gemeente of specialist. Met deze gegevens melden de ouders zich aan bij het CBO. Het CBO zet zich er vervolgens voor in een vergoeding te krijgen voor de jeugdhulp bij de desbetreffende gemeente. Pas na toewijzing van de gemeente wordt de jeugdhulp in gang gezet. Tenzij ouders er nadrukkelijk mee instemmen zelf de jeugdhulp te betalen in het geval de gemeente niet akkoord gaat.

 

Vergoeding voor andere gemeenten en/of cliënten ouder dan 18 jaar

Als uw gemeente niet in het rijtje hierboven staat, worden de kosten voor onze diensten in eerste instantie niet vergoed. Wij werken onafhankelijk van de gemeenten die niet in het rijtje hierboven staan en van zorgverzekeraars. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Een nadeel is dat u de kosten voor onderzoek en/of begeleiding zelf moet betalen. Voordelen zijn echter dat wij uw vertrouwelijke gegevens niet met instanties die vergoeding bieden hoeven te delen, niet gebonden zijn aan protocollen die zijn opgesteld door deze instanties en niet beperkt worden in de tijd die wij nodig achten voor onderzoek en/of begeleiding. Hierdoor kunnen wij onderzoek en begeleiding zodanig inrichten dat wij u volledig van dienst kunnen zijn.

Wij raden u echter altijd aan in gesprek te gaan met uw gemeente, zorgverzekeraar, school (in geval van kinderen) of werkgever (in geval van volwassenen). In sommige gevallen is het voor cliënten na een persoonlijk gesprek toch mogelijk gebleken (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Door gemeenten en zorgverzekeraars wordt daarvoor meestal om een verwijsbrief van de huisarts gevraagd.