Tarieven en vergoeding

 

Tarieven

Hieronder vindt u onze tarieven.

  Tarieven
Adviesgesprek (gesprek incl. voorbereiding) € 295,-
Intakegesprek voorafgaand aan Cognitieve gedragstherapie of strategietraining € 295,-
Psychologisch onderzoek (incl. voorbereiding, intake, onderzoek en rapportage) € 2.250,-
Begeleidingssessie (voorbereiding en 3/4 uur) € 102,50
Vervolggesprek € 295,-
Schoolbezoek (excl. reiskosten- reistijdvergoeding) € 295,-
Aanvullend psychologisch onderzoek (afhankelijk van de vraag) of didactisch onderzoek in overleg
Individuele screening (incl. verwerking en nabespreking) €400,- per leerling
Workshop / presentatie (inclusief voorbereiding)

€ 350,- per uur

€ 795,- per dagdeel

€1.450,- per dag 

Afmelding of niet komen opdagen

Indien u verhinderd bent om op een geplande afspraak te komen, verzoeken wij u deze minimaal 24 uur van te voren te verzetten. Voor afspraken die op maandag plaatsvinden, dient dit minimaal voor 12.00 uur op de voorgaande vrijdag gemeld te worden. Bij verzetten tot 24 uur van tevoren of ziekte brengen wij geen kosten in rekening. Bij verzetten binnen 24 uur of niet komen opdagen bij een afspraak, zijn wij genoodzaakt om €75,- bij u in rekening te brengen. 

Als een psychologisch onderzoek uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen afspraak wordt afgezegd, nadat het intakegesprek reeds heeft plaatsgevonden, ontvangt u van ons een rekening voor het intakegesprek (€295,-).  Indien het psychologisch onderzoek binnen vijf dagen voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd, brengen wij €500,- bij u in rekening.

Vergoeding voor cliënten tot 18 jaar

Het CBO heeft met onderstaande gemeentes een raamcontract. Dit betekent dat jeugdhulp in principe kan worden vergoed indien er een verwijzing wordt overlegd. In dit geval dienen ouders een aanmeldformulier in met een verwijzing van de gemeente, een huisarts of een specialist (zoals jeugdarts).

  • Regio Centraal Gelderland: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum,  Wageningen, Westervoort en Zevenaar.
  • Regio Noordoost Brabant: ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Maashorst, Meierijstad, Sint- Michielsgestel, Mill & St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Vught. Wij bieden (generalistische) basis GGZ.

Indien er géén raamcontract is, vragen de ouders bij de gemeente wat de gemeente nodig heeft om een individueel contract tussen de gemeente en het CBO op te stellen. Ouders zorgen vervolgens voor een verwijzing van een huisarts, gemeente of specialist. Met deze gegevens melden de ouders zich bij het CBO. Het CBO zet zich er vervolgens voor in een vergoeding te krijgen voor de jeugdhulp bij de desbetreffende gemeente. Ook kunnen de ouders bij de gemeente navragen of zij onze zorg kunnen vergoeden middels een PersoonsGebonden Budget (PGB). Als de gemeente bereid is een PGB af te geven, vullen wij samen met u een Zorgovereenkomst in die u dient in te leveren bij de Sociale Verzekeringsbank.

Pas na toewijzing van de gemeente wordt de jeugdhulp in gang gezet. Tenzij ouders er nadrukkelijk mee instemmen zelf de jeugdhulp te betalen in het geval de gemeente niet akkoord gaat.

Vergoeding voor cliënten ouder dan 18 jaar

Voor volwassenen heeft CBO Talent Development geen contracten met zorgverzekeraars, waardoor de kosten van onderzoek en/of begeleiding door CBO Talent Development bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden. Met een verwijzing van uw huisarts voor consulten diagnostiek en/of behandeling, heeft u misschien recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten door uw zorgverzekering. Als u hiervan gebruik wilt maken, is ons advies om eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u weet wat er mogelijk is. Onze zorg kan in dat geval pas starten nadat uw verzoek tot vergoeding door uw zorgverzekering geaccordeerd is, tenzij u verklaart zelf de kosten te zullen dragen als vergoeding niet mogelijk blijkt.