Ons team

Drs. Mariska PoelmanLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Orthopedagoog / GZ-psycholoog

Mariska Poelman is als Orthopedagoog / GZ-psycholoog werkzaam bij het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek; CBO Talent Development

Zij is coördinator van het CBO Groepscreening, waarin jaarlijks ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs gescreend worden en docententeams van hun scholen worden geadviseerd op basis van de resultaten. Daarnaast is zij werkzaam in de adviespraktijk als diagnosticus en therapeut (positieve Cognitieve Gedragstraining) voor kinderen, jongeren en volwassenen en is zij betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (een verrijkingstraject op locatie vanuit het CBO).

Mariska geeft onderwijs binnen de RU, de GZ-opleiding (RadboudCSW), RINO (Amsterdam), de Radboud Docenten Academie en de ECHA opleiding tot Specialist in Gifted Education (RadboudCSW). Daarnaast verzorgt zij lezingen en workshops op scholen, universiteiten en congressen in binnen- en buitenland.

Mariska verricht wetenschappelijk onderzoek waarbij ze zich richt op de identificatie van hoogbegaafde leerlingen en de begeleiding van hen en hun omgeving.

Drs. Cathelijne LeendersLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Cathelijne Leenders is GZ-psycholoog en werkzaam bij het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek

Zij is betrokken bij de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs (het nabespreken van de resultaten van de screening met de betrokkenen van de scholen) en werkzaam in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders en leerkrachten, positieve Cognitieve Gedragstraining).

Daarnaast begeleidt zij derdejaars studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RU (richting Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling) bij het practicum Klinische Vaardigheden Leerproblemen en studenten van de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) bij het schrijven van hun scriptie en hun stageverslag.

Liesbet Stam-Gommans, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Orthopedagoog / Schoolpsycholoog

Liesbet Gommans is sinds april 2007 werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek als orthopedagoog. De studie Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen volgde op de opleiding tot Leerkracht basisonderwijs aan Pedagogische Hogeschool De Kempel in Helmond. In september 2013 heeft zij de opleiding tot Schoolpsycholoog (SPON) afgerond en is nu geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Liesbet is werkzaam in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, begeleidingstrajecten), betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject vanuit het CBO), geeft lezingen en workshops over (hoog)begaafdheid en gerelateerde onderwerpen en is docent in de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit).

Drs. Marianne van OverbeekLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Marianne is sinds 1988 werkzaam als ontwikkelingspsycholoog bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Hier houdt zij zich bezig met diagnostiek en advisering aan ouders en leerkrachten. Ze begeleidt stagiaires (Master studenten Orthopedagogiek en Psychologie) en junior medewerkers.

Voor het tijdschrift Vooruit heeft zij tussen 1991-1995 gewerkt als auteur/vertaler en als docent heeft zij derdejaars studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RU (richting Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling) begeleid bij het practicum Klinische Vaardigheden Leerproblemen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Binnen de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) geeft zij feedback op en beoordeelt zij scripties/artikelen en verslagen van relevante settingen.

Esther Klaassen, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Orthopedagoog

Esther Klaassen is orthopedagoog en sinds september 2014 werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Zij verricht werkzaamheden in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders) en is betrokken bij de nabespreking van de resultaten van de CBO Groepsscreening van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook begeleidt zij studenten van de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) bij het schrijven van hun scriptie.

Prof. Dr. Lianne HoogeveenLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Prof. Dr. Lianne Hoogeveen is GZ-psychoog en voormalig hoofd van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Daarnaast is zij als docent verbonden aan het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (Radboud Universiteit). Zij is adjunct hoofdopleider van de opleiding tot Schoolpsycholoog bij het SPON (postdoctoraal onderwijs RU Nijmegen) en geeft onderwijs binnen de GZ-opleiding (SPON), de opleiding Schoolpsycholoog (SPON Nijmegen en RINO Amsterdam) en de Radboud Docenten Academie.

Ze verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen.

Lianne Hoogeveen werkt samen met collega’s van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten. Zij is bestuurslid van het Internationale Centrum für Begabungsforschung (ICBF) in Münster (Duitsland) en van de European Council for High Ability (ECHA).

Marlies Bijvank-de Jonge, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Orthopedagoog

Marlies is orthopedagoog en sinds september 2016 werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Marlies is werkzaam in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, gesprekken met ouders, begeleidingstrajecten), is betrokken bij de nabespreking van de CBO Groepsscreening en is betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject vanuit het CBO). Daarnaast geeft zij workshops en lezingen over hoogbegaafdheid en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Binnen de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) verzorgt Marlies de Theoretische Inleiding.

Natasja Takács-Tielenburg, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Orthopedagoog

Natasja is orthopedagoog en in 2019 begonnen bij het CBO. Zij is werkzaam in de CBO Adviespraktijk waar zij psychologisch onderzoek verricht en gesprekken met ouders voert. Daarnaast is zij betrokken als trainer bij het CBO Vooruitwerklab op locatie.

Naast haar werkzaamheden voor het CBO is Natasja verbonden aan de faculteit Pedagogische Wetenschappen van de Radboud Universiteit waar zij werkt als docent en als stagebegeleider van de masterstudenten orthopedagogiek. 

Loes Blaas, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

 

Orthopedagoog

Loes Blaas is orthopedagoog en afgestudeerd leerkracht. In februari 2019 is zij begonnen bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek als stagiaire voor de studie Pedagogische Wetenschappen. Na haar stage te hebben afgerond bij het CBO is zij hier vanaf januari 2020 werkzaam als orthopedagoog. Loes verricht werkzaamheden in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders) en is als begeleider betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject vanuit het CBO).

Drs. Janneke Berendsen-HulshofLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426


Docent

Janneke is docente binnen professionaliseringstrajecten voor onderwijsteams en trainer binnen het CBO-Vooruitwerklab op locatie. Ze is sinds 2017 werkzaam bij CBO Talent Development.
Janneke heeft Nederlandse taal en cultuur, richting moderne letterkunde gestudeerd om vervolgens haar tweedegraads bevoegdheid als docente Nederlands te kunnen aanvullen met een eerstegraads bevoegdheid aan de Radboud docentenacademie. Tijdens haar werk in het voortgezet onderwijs ontstond de belangstelling voor hoogbegaafde leerlingen en is ze zich gaan specialiseren in deze doelgroep. Janneke heeft jarenlange praktijkervaring op het gebied van: beleidsvorming rondom hoogbegaafdheid en talentontwikkeling, aanpassingen in het curriculum voor onderwijs op maat en de uitvoering van zorgtaken in de vorm van mentoraat, coaching en begeleiding.

Janneke is betrokken bij het CBO Vooruitwerklab op locatie (verrijkingstraject vanuit het CBO) en geeft trainingen aan onderwijsteams over leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en aanpassingen in het onderwijs. Binnen de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RITHA, RadboudCSW, Radboud Universiteit) werkt ze als docente binnen diverse onderdelen van de opleiding.

Rinske Zurhorst, M.Sc. CBO adviespraktijk en VWL CBO Groepsscreeningxx

Orthopedagoog
 
Rinske Zurhorst, afgestudeerd leerkracht en orthopedagoog, is sinds februari 2020 verbonden aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, waar zij is begonnen als stagiaire. Vanaf maart 2021 is zij hier werkzaam als orthopedagoog in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken en adviserende gesprekken met ouders), als begeleider betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject op locatie) en daarnaast contactpersoon voor de CBO groepsscreening.

Naast het CBO is Rinske ook werkzaam als leerkracht en valt ze sinds 2019 in op diverse scholen in de regio Nijmegen.