Ons team

Drs. Mariska Poelman Drs. Mariska PoelmanLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Orthopedagoog / GZ-psycholoog

Mariska Poelman is als Orthopedagoog / GZ-psycholoog werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Zij is coördinator van het CBO Groepscreening, waarin jaarlijks ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs gescreend worden en docententeams van hun scholen worden geadviseerd op basis van de resultaten. Daarnaast is zij werkzaam in de adviespraktijk als diagnosticus en therapeut (cognitieve gedragstherapie) voor kinderen, jongeren en volwassenen en is zij betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (een verrijkingstraject op locatie vanuit het CBO).

Mariska geeft onderwijs binnen de RU, de GZ-opleiding (RadboudCSW), RINO (Amsterdam), de Radboud Docenten Academie en de ECHA opleiding tot Specialist in Gifted Education (RadboudCSW). Daarnaast verzorgt zij lezingen en workshops op scholen, universiteiten en congressen in binnen- en buitenland.

Mariska verricht wetenschappelijk onderzoek waarbij ze zich richt op de identificatie van hoogbegaafde leerlingen en de begeleiding van hen en hun omgeving.

 Drs. Cathelijne Leenders Drs. Cathelijne LeendersLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Cathelijne Leenders is GZ-psycholoog en werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Zij is betrokken bij de screening van groepen leerlingen in het voortgezet onderwijs (het nabespreken van de resultaten van de screening met de betrokkenen van de scholen) en werkzaam in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders en leerkrachten, cognitieve gedragstherapie).

Daarnaast begeleidt zij derdejaars studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RU (richting Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling) bij het practicum Klinische Vaardigheden Leerproblemen en studenten van de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) bij het schrijven van hun scriptie en hun stageverslag.

 IMG_2262[2] Liesbet Stam-Gommans, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Orthopedagoog / Schoolpsycholoog

Liesbet Gommans is sinds april 2007 werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek als orthopedagoog. De studie Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen volgde op de opleiding tot Leerkracht basisonderwijs aan Pedagogische Hogeschool De Kempel in Helmond. In september 2013 heeft zij de opleiding tot Schoolpsycholoog (SPON) afgerond en is nu geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Liesbet is werkzaam in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, begeleidingstrajecten), betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject vanuit het CBO), geeft lezingen en workshops over (hoog)begaafdheid en gerelateerde onderwerpen en is docent in de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit).

 Drs. Marianne van Overbeek Drs. Marianne van OverbeekLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Marianne is sinds 1988 werkzaam als ontwikkelingspsycholoog bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Hier houdt zij zich bezig met diagnostiek en advisering aan ouders en leerkrachten. Ze begeleidt stagiaires (Master studenten Orthopedagogiek en Psychologie) en junior medewerkers.

Voor het tijdschrift Vooruit heeft zij tussen 1991-1995 gewerkt als auteur/vertaler en als docent heeft zij derdejaars studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RU (richting Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling) begeleid bij het practicum Klinische Vaardigheden Leerproblemen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Binnen de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) geeft zij feedback op en beoordeelt zij scripties/artikelen en verslagen van relevante settingen.

 Esther Klaassen, M.Sc. Esther Klaassen, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Orthopedagoog

Esther Klaassen is orthopedagoog en sinds september 2014 werkzaam bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Zij verricht werkzaamheden in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders) en is betrokken bij de nabespreking van de resultaten van de CBO Groepsscreening van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook begeleidt zij studenten van de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) bij het schrijven van hun scriptie.

 Dr. Lianne Hoogeveen Dr. Lianne HoogeveenLinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Dr. Lianne Hoogeveen is GZ-psychoog en voormalig hoofd van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek.

Daarnaast is zij als docent verbonden aan het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (Radboud Universiteit). Zij is adjunct hoofdopleider van de opleiding tot Schoolpsycholoog bij het SPON (postdoctoraal onderwijs RU Nijmegen) en geeft onderwijs binnen de GZ-opleiding (SPON), de opleiding Schoolpsycholoog (SPON Nijmegen en RINO Amsterdam) en de Radboud Docenten Academie.

Ze verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen.

Lianne Hoogeveen werkt samen met collega’s van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten. Zij is bestuurslid van het Internationale Centrum für Begabungsforschung (ICBF) in Münster (Duitsland) en van de European Council for High Ability (ECHA).

 IMG_2319 Dr. Els SchroverEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Linguïst

 Drs. Marianne van Overbeek Marlies Bijvank-de Jonge, M.Sc.LinkedInEmail_Shiny_Icon.svg_-e1435077771426

Orthopedagoog

Marlies heeft tijdens haar studie Pedagogische Wetenschappen stage gelopen bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek en is in 2016 in dienst getreden.

Marlies is werkzaam in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken en gesprekken met ouders), is betrokken bij de nabespreking van de CBO Groepsscreening en is betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject vanuit het CBO). Daarnaast organiseert en begeleidt Marlies de CBO Challenges en geeft zij workshops en lezingen over hoogbegaafdheid en daaraan gerelateerde onderwerpen.

Naast haar werkzaamheden bij het CBO werkt Marlies als orthopedagoog bij Opdidakt. Bij Opdidakt werkt zij in de dyslexiezorg (zowel diagnostisch onderzoek als het verzorgen van behandelingen) en werkt zij als interim intern begeleidster op een school.