Ons team

……

Drs. Mariska Poelman  

Orthopedagoog / GZ-psycholoog

Mariska Poelman is als Orthopedagoog / GZ-psycholoog werkzaam bij CBO Talent Development.

Zij is coördinator van de CBO Groepscreening, waarin jaarlijks ruim 12.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs gescreend worden en docententeams van hun scholen worden geadviseerd op basis van de resultaten. Daarnaast is zij werkzaam in de adviespraktijk als diagnosticus en therapeut (positieve Cognitieve Gedragstraining) voor kinderen, jongeren en volwassenen en is zij betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (een verrijkingstraject op locatie vanuit het CBO).

Mariska geeft onderwijs binnen de RU, de GZ-opleiding (RadboudCSW), RINO (Amsterdam) en de opleiding tot ECHA/RITHA Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit). Daarnaast verzorgt zij lezingen en workshops op scholen, universiteiten en congressen in binnen- en buitenland.

Ook verricht Mariska wetenschappelijk onderzoek waarbij ze zich richt op de signalering van leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, in het bijzonder onderpresteerders, en de begeleiding van hen en hun omgeving.

Geregistreerd als GZ-psycholoog bij het BIG-register (registratienummer 89062669225), de NVO (registratienummer 19986), KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid (KRHB) en ECHA (European Council for High Ability).

……

Drs. Cathelijne Leenders 

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Cathelijne Leenders is GZ-psycholoog en maakt ruim 25 jaar deel uit van ons team. Zij is coördinator van de CBO Adviespraktijk en houdt zich bezig met psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders en leerkrachten, begeleiding van kinderen en jongeren en supervisie. Daarnaast is Cathelijne betrokken bij de CBO Groepsscreening, waarbij met name het nabespreken van de resultaten van de screening met de betrokkenen van school tot haar werkzaamheden behoort.

Cathelijne is docent bij de RITHA opleiding en begeleidt daarbij studenten bij het schrijven van hun eindproduct en in de module Leren op de Werkplek. Daarnaast is zij de National Supervisory Psychologist (NSP) van vereniging Mensa. 

Geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register (registratienummer 49061680125) en bij de NVO (registratienummer 225336), KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid (KRHB) en ECHA (European Council for High Ability).

……

Drs. Marianne van Overbeek

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Marianne is sinds 1988 werkzaam als ontwikkelingspsycholoog bij CBO Talent Development. Hier houdt zij zich bezig met diagnostiek en advisering aan ouders en leerkrachten. Ze begeleidt stagiaires (Master studenten Orthopedagogiek en Psychologie) en junior medewerkers.

Voor het tijdschrift Vooruit heeft zij tussen 1991-1995 gewerkt als auteur/vertaler en als docent heeft zij derdejaars studenten van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de RU (richting Orthopedagogiek: Leren en Ontwikkeling) begeleid bij het practicum Klinische Vaardigheden Leerproblemen op het gebied van hoogbegaafdheid.

Binnen de opleiding tot ECHA/RITHA Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) geeft zij feedback op en beoordeelt zij scripties/artikelen en verslagen van relevante settingen.

Geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register (registratienummer 79050138625).

……

Drs. Esther Klaassen

Orthopedagoog

Esther Klaassen is orthopedagoog en sinds september 2014 werkzaam bij CBO Talent Development. Zij verricht werkzaamheden in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken bij kinderen en (jong)volwassenen en adviserende gesprekken) en is betrokken bij de nabespreking van de resultaten van de CBO Groepsscreening van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook begeleidt zij studenten van de RITHA-opleiding (RadboudCSW, Radboud Universiteit) bij het maken van hun Eindproduct.

Geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ, registratienummer 120012431) en KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB).

……

Prof. Dr. Lianne Hoogeveen

Ontwikkelingspsycholoog / GZ-psycholoog

Prof. Dr. Lianne Hoogeveen is GZ-psychoog en voormalig hoofd van CBO Talent Development.

Daarnaast is zij als docent verbonden aan het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (Radboud Universiteit). Lianne is adjunct hoofdopleider van de opleiding tot Schoolpsycholoog bij het SPON (postdoctoraal onderwijs RU Nijmegen) en geeft onderwijs binnen de GZ-opleiding (SPON), de opleiding Schoolpsycholoog (SPON Nijmegen en RINO Amsterdam) en de Radboud Docenten Academie.

Lianne verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Ze werkt samen met collega’s van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten en is bestuurslid van het Internationale Centrum für Begabungsforschung (ICBF) in Münster (Duitsland) en van de European Council for High Ability (ECHA).

……

Marlies Bijvank-de Jonge, M.Sc.

Orthopedagoog

Marlies is orthopedagoog en sinds september 2016 werkzaam bij CBO Talent Development.

Marlies is werkzaam in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, gesprekken met ouders, begeleidingstrajecten bij kinderen en jongeren), is betrokken bij de nabespreking van de CBO Groepsscreening en is betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject vanuit het CBO). Daarnaast geeft zij workshops en lezingen over hoogbegaafdheid en daaraan gerelateerde onderwerpen. Binnen de opleiding tot RITHA Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) werkt Marlies als docent in het eerste gedeelte, waar de wetenschappelijke basis centraal staat.

Geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ, registratienummer 120006523) , de NVO (registratienummer 20824) , KwaliteitsRegister Hoogbegaafdheid (KRHB) en ECHA (European Council for High Ability).

……

Natasja Takács-Tielenburg, M.Sc.

Orthopedagoog

Natasja is orthopedagoog en in 2019 begonnen bij CBO Talent Development. Zij is werkzaam in de CBO Adviespraktijk waar zij psychologisch onderzoek verricht en gesprekken met ouders voert. Daarnaast is zij betrokken als trainer bij het CBO Vooruitwerklab op locatie.

Naast haar werkzaamheden voor het CBO is Natasja verbonden aan de faculteit Pedagogische Wetenschappen van de Radboud Universiteit, waar zij werkt als docent en als stagebegeleider van de masterstudenten orthopedagogiek. 

Geregistreerd bij de ECHA (European Council for High Ability).

……

Loes Blaas, M.Sc.

Orthopedagoog

Loes Blaas is orthopedagoog en afgestudeerd leerkracht. In februari 2019 is zij begonnen bij CBO Talent Development als stagiaire voor de studie Pedagogische Wetenschappen. Na haar stage te hebben afgerond, is zij hier vanaf januari 2020 werkzaam als orthopedagoog. Loes verricht werkzaamheden in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken, adviserende gesprekken met ouders) en is als begeleider betrokken bij het CBO Vooruitwerklab.

Daarnaast werkt Loes mee aan het IMAGE project. Binnen dit project is ze betrokken bij de deelstudie ‘Leerlingonderzoek’.

Geregistreerd bij de NVO (registratienummer 24222) en de ECHA (European Council for High Ability).

……

Drs. Janneke Berendsen-Hulshof

Docent

Janneke is docente binnen professionaliseringstrajecten voor onderwijsteams en trainer binnen het CBO-Vooruitwerklab op locatie. Ze is sinds 2017 werkzaam bij CBO Talent Development.
Janneke heeft Nederlandse taal en cultuur, richting moderne letterkunde gestudeerd om vervolgens haar tweedegraads bevoegdheid als docente Nederlands te kunnen aanvullen met een eerstegraads bevoegdheid aan de Radboud docentenacademie. Tijdens haar werk in het voortgezet onderwijs ontstond de belangstelling voor hoogbegaafde leerlingen en is ze zich gaan specialiseren in deze doelgroep. Janneke heeft jarenlange praktijkervaring op het gebied van: beleidsvorming rondom hoogbegaafdheid en talentontwikkeling, aanpassingen in het curriculum voor onderwijs op maat en de uitvoering van zorgtaken in de vorm van mentoraat, coaching en begeleiding.

Janneke is betrokken bij het CBO Vooruitwerklab op locatie (verrijkingstraject vanuit het CBO) en geeft trainingen aan onderwijsteams over leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid en aanpassingen in het onderwijs. Binnen de opleiding tot ECHA/RITHA Specialist in Gifted Education (RadboudCSW, Radboud Universiteit) werkt ze als docente binnen diverse onderdelen van de opleiding.

Geregistreerd bij de ECHA (European Council for High Ability).

CBO adviespraktijk CBO Groepsscreening

Rinske Zurhorst, M.Sc.

Orthopedagoog
 
Rinske Zurhorst, afgestudeerd leerkracht en orthopedagoog, is sinds februari 2020 verbonden aan CBO Talent Development, waar zij is begonnen als stagiaire. Vanaf maart 2021 is zij hier werkzaam als orthopedagoog in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken en adviserende gesprekken met ouders), als begeleider betrokken bij het CBO Vooruitwerklab (verrijkingstraject op locatie) en is daarnaast de contactpersoon voor de CBO groepsscreening.

Naast haar werk bij het CBO staat Rinske ook voor de klas als leerkracht.

Geregistreerd bij de NVO (registratienummer 29149).

Jette Ros, M.Sc.

Orthopedagoog
 
Jette Ros is afgestudeerd orthopedagoog. In april 2021 is zij begonnen bij CBO Talent Development als stagiaire voor de master Pedagogische Wetenschappen. Voordat ze aan de master is begonnen, heeft ze een bachelor Psychologie aan de Radboud Universiteit behaald. Na het afronden van haar stage is Jette begonnen als orthopedagoog in de CBO Adviespraktijk (psychologische onderzoeken en adviserende gesprekken met ouders) en zorgt ze voor de kennisverspreiding rondom (hoog)begaafdheid via sociale media.

Daarnaast werkt Jette mee aan het IMAGE project. Binnen dit project is ze betrokken bij de kennisverspreiding en de deelstudie ‘Leerlingonderzoek’.

Geregistreerd bij de NVO (registratienummer 32564).

Drs. Renate Marsman

Neuro- en Revalidatiepsycholoog / GZ-psycholoog

Renate Marsman is sinds 2023 als GZ-psycholoog werkzaam bij CBO Talent Development. Zij houdt zich bezig met de begeleiding van adolescenten en volwassenen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Daarnaast volgt ze de opleiding tot ECHA/RITHA Specialist in Gifted Education. Renate heeft ruim 25 jaar ervaring met diagnostiek en behandeling in diverse werksettings, waaronder revalidatiecentra, ziekenhuizen en een eigen psychologenpraktijk. Ook is ze verbonden aan de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Grave.

In overleg met de cliënt wordt gekeken wat er nodig is om aan de hulpvraag tegemoet te komen. Renate werkt met ACT (Acceptance and Commitment Therapy), pCGT (positieve Cognitieve GedragsTherapie) en kan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) inzetten bij de behandeling. Haar aanpak wordt ook gekenmerkt door gebruik van het biopsychosociale model. Naast individuele begeleiding is het eveneens mogelijk te kiezen voor een meer systemische benadering.


Geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register (registratienummer 79052219525) en als registerpsycholoog NIP/gezondheidszorg.