SPELEND LEREN BUNDELACTIE (DEEL 1 + 2 + 3 MET KORTING)

Spelend leren deel 1 – Knijperboek 1
In dit boek vindt u zeven speelse opdrachten met eenvoudige materialen (vooral wasknijpers) die goedkoop zijn en gemakkelijk te vinden. Het gaat hier niet om de materialen, maar om wat de leerling ermee kan leren over de eigen manier van werken! De opdrachten zijn laagdrempelig en geschikt voor elke klas in het basisonderwijs – u past de beoordeling van het eindresultaat en de manier van werken aan aan het niveau van uw leerlingen. Voor uw begaafde leerlingen is de werkwijze ‘open’ genoeg om spannend en uitdagend te zijn.

Spelend leren deel 2 – Knijperboek 2
De wasknijper-constructies in dit boek hebben allemaal te maken met ‘schieten’, van propjes, pingpongballetjes, marshmallows, lucifers of prikkertjes. Dit vraagt veel creativiteit en flair voor het bouwen met wasknijpers, maar ook een goede impulscontrole van uw deelnemers! U bepaalt dus of uw groep aan deze opdrachten toe is. Ze zijn geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. De opdrachten zijn geschikt voor heel de klas, en tegelijkertijd ‘open’ en spannend genoeg om ook aan uw begaafde leerlingen (en zelfs aan uw collega’s!) uitdaging te bieden.

Spelend leren deel 3 – opdrachten met rietjes van papier
In deel 3 van deze reeks vindt u 17 opdrachten verdeeld over zes gebieden: Torens bouwen, boten en vlotten, bruggen, huizen, vliegtuigen en parachutes, en tenslotte redden we ook nog eieren! Dit keer werken we met rietjes van papier, aangevuld met eenvoudige materialen als papier, plakband, karton, touw en dergelijke. Het leerdoel van de lessen is zoals in al onze opdrachten: het ontwikkelen van zelfinzicht bij de leerlingen, wat betreft hun eigen leerhouding, hun vermogen tot samenwerken en hun eigen denk- en leerproces. Bij elke opdracht vindt u aandachtspunten voor het observeren van de werkwijze van uw leerlingen. Ook de leerpunten van de betreffende opdracht zijn aangegeven voor de nabespreking.

‘Spelend leren’
De reeks ‘Spelend leren’ is opgezet als samenwerking door CBO talent development en Slimlerenleren. Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en Dr. Els Schrover, beide verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, hebben lange ervaring met het ontwikkelen van uitdagend lesmateriaal, die teruggaat tot de jaren ’90. De boekjes in de reeks ‘Spelend leren’ zijn ontwikkeld om u een praktisch voorbeeld te bieden van onze filosofie over ontwikkeling en leren. U vindt in dit boekje open opdrachten die u in staat stellen te observeren hoe de kinderen of volwassenen die u begeleidt omgaan met uitdagingen. Er is nooit één oplossing of manier waarop het ‘moet’. Het gaat om het denk- en leerproces dat zich afspeelt bij de leerlingen, meer dan om het resultaat. De opdrachten zijn geschikt voor heel de klas, omdat we hopen dat bij het werken ermee bepaalde leerlingen u mogelijk opvallen die bij het reguliere schoolwerk onder de radar blijven. Misschien laten zulke ‘onderduikers’ bij dit soort speelse en ongewone opdrachten meer van hun talenten zien! Bij elke opdracht is aangegeven wat de punten zijn waarop u bij de observatie van de deelnemers kunt letten. Ook de leerpunten van de opdrachten zijn aangegeven voor de nabespreking, zodat de leerlingen dat wat ze over zichzelf leren bij een opdracht ook leren te gebruiken voor hun reguliere schoolwerk.

 

Bestellen

Deel 1, 2 en 3 van de ‘Spelend leren’ serie zijn nu met bundelkorting te bestellen via de CBO winkel.

Prijs: €70,50  €62,00 per bundel (+ €5,00 verzendkosten*).

*Bij verzending naar het buitenland zijn de verzendkosten hoger en worden de reguliere tarieven gehanteerd.