Workshops en presentaties

Net als andere leerlingen die van het gemiddelde afwijken, bijvoorbeeld door een andere moedertaal of fysieke beperkingen, kunnen ook hoogbegaafde leerlingen potentiële zorgleerlingen zijn. Dit vraagt van een school voldoende kennis over dit onderwerp bij directie en docenten, ruimte om deze leerlingen indien nodig extra te begeleiden en een tolerante houding. Wij laten u middels workshops en presentaties zien dat het adequaat begeleiden van hoogbegaafde leerlingen niet alleen uitdagend en leuk is; het is tevens een investering waarmee u zorgt voor een goed leerklimaat.

Het CBO biedt scholen advies en praktische tips voor de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Medewerkers van het CBO geven presentaties, studiebijeenkomsten en workshops op scholen over hoogbegaafde leerlingen en hun specifieke begeleiding. Ook uw school of samenwerkingsverband kan op deze manier gebruik maken van de kennis die bij het CBO aanwezig is. Wij verzorgen de presentaties of bijeenkomsten op maat in overeenstemming met uw specifieke wensen.

Schoolteams kunnen een bijeenkomst bijwonen van meer algemene aard, waarbij gedacht kan worden aan vragen zoals:

  • Wat is hoogbegaafdheid (niet)?
  • Hoe herken je een hoogbegaafde leerling?
  • Wat zijn effectieve onderwijsaanpassingen?

Bijeenkomsten kunnen ook een meer specifiek thema hebben, zoals:

  • Versnellen
  • Verrijken
  • Onderpresteren

Dubbel-bijzonderheid of ‘twice-exceptionality’ (hoogbegaafdheid in combinatie met bijvoorbeeld autisme, ADHD of dyslexie)

Onze tarieven vindt u hier. Meer informatie kunt u opvragen via info@cbo-nijmegen.nl.