Welkom bij het CBO

Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) is een expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid. Wij hebben oog voor het individu en zijn/haar omgeving als geheel en stellen de persoonlijke leer- en ontwikkelingsbehoeften van cliënten centraal. Op deze manier probeert het CBO, onderbouwd vanuit de wetenschap, een bijdrage te leveren aan het vakgebied van hoogbegaafdheid. Ons streven is dat kinderen en volwassenen zich ontwikkelen tot autonome en zelfsturende individuen.

U kunt bij het CBO terecht voor:

  • Psychologisch onderzoek  en advies in de CBO Adviespraktijk. Wij helpen volwassenen, ouders en hun kinderen graag verder in hun ontwikkeling door middel van uitgebreid psychologisch onderzoek, advies en/of begeleiding. Ouders van kinderen die in groep 8 of in de onderbouw van het VO zitten, kunnen er tevens voor kiezen hun kind aan te melden voor een screeningsdag.
  • Het screenen van groepen leerlingen. Scholen kunnen middels de CBO Groepsscreening inzicht krijgen in de cognitieve capaciteiten, de motivatie en het welbevinden van hun leerlingen. Op basis hiervan krijgen zij advies over de (individuele) begeleiding van hoogbegaafde leerlingen.
  • Verrijking op locatie. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen zich aanmelden voor het starten van een CBO Vooruitwerklab op locatie.
  • (Studie)materialen voor hoogbegaafde leerlingen.
  • De opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education, waarbij leraren en hulpverleners worden opgeleid tot specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid.

Op deze website vindt u meer informatie over alle diensten die het CBO aanbiedt.

Wilt u uw kind of uzelf aanmelden voor één of meerdere diensten van het CBO? Klik hier.

De medewerkers van het CBO zijn ingeschreven bij onder andere het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB), het BIG-register, het NIP, de NVO, het SKJ en de ECHA.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier om u aan te melden!

logo_small


Geen crisiszorg

Het CBO kan geen behandeling bieden in crisissituaties en buiten kantooruren. Op het moment dat er een crisissituatie ontstaat, kunt u voor passende hulp contact opnemen met de huisarts(en)post. Zij kunnen, indien nodig, verwijzen naar de crisisdienst in de eigen regio.

Ook met complexe problematiek die vraagt om een multidisciplinaire aanpak kunt u niet voor behandeling terecht bij het CBO. Voorbeelden van deze vormen van problematiek zijn suïcidaliteit, verslaving, psychoses en ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Wanneer u twijfelt of een aanmelding bij het CBO op zijn plek is, is het altijd mogelijk om daarover te overleggen.