Publicaties

 

Binnen het CBO wordt onderzoek gedaan naar verschillende aspecten die te maken hebben met hoogbegaafdheid.

Hieronder vindt u een lijst van publicaties van c.q. in samenwerking met medewerkers van het CBO.

 

Boeken voor ouders en leraren

Boulanger, M., Peters, W., & Hoogeveen, L. (2000). Help. Mijn dochter is hoogbegaafd. Utrecht: Lemma.

Schrover, E. (2010). Het Grote Vooruitwerklabboek. Verkrijgbaar via: http://www.slimlerenleren.nl/

Schrover, E. (2014). Het Grote Vooruitwerklabboek. Deel 2. Verkrijgbaar via: http://www.slimlerenleren.nl/

Schrover, E. (2015). Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen: Verrijkingstrajecten met effect. Assen: Koninklijke Van Gorcum, B.V.

Schrover, E. (2018). Bouwen en spellen bedenken met knijpers. Nijmegen: CBO Talent Development / Slim Leren Leren. Voor meer informatie, klik hier.

Schrover, E. (2019). Schieten met Knijpers. Nijmegen: CBO Talent Development / Slim Leren Leren. Voor meer informatie, klik hier.

 

GVWLB    GVWLB2    UOABL   Knijperboek-2Knijperboek 1

  

 

Onderwijs(aanpassingen)             

Hoogeveen, L. (2009). Hoogbegaafdheid. In: M. Taal & P. Snellings (Eds.), Interventies in het onderwijs: leerproblemen (pp. 113-135). Den Haag: Boom onderwijs.

Hoogeveen, L. (2010). Hoogbegaafde leerlingen en het onderwijssysteem. Blind, 24. Geraadpleegd via: http://www.ziedaar.nl/index.php?theme=24&id=383.

Hoogeveen, L. (2011). Academic Talent Development for every talented student. Commentary  on  Françoy Gagné: Academic Talent Development and the Equity Issue in   Gifted Education. Talent Development and Excellence, 3(1), 71-73.

Hoogeveen, L., Van Hell, J., Mooij, T., & Verhoeven, L. (2004). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek.     Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen, ITS / CBO / Orthopedagogiek.

Mooij, T., Hoogeveen, L., Driessen, G., Van Hell, J., & Verhoeven, L. (2007). Succescondities voor onderwijs aan hoogebegaafde leerlingen. Eindverslag van drie deelonderzoeken. Nijmegen:    Radboud Universiteit Nijmegen, ITS / CBO / Orthopedagogiek.

Segers, E., & Hoogeveen, L. (2012). Programmeringstudie inzake excellentieonderzoek primair, voortgezet en hoger onderwijs. In opdracht van het Ministerie van OCW. Nijmegen: Radboud Universiteit, BSI & CBO.

 

Signalering

Mathijssen, A.C.S., Feltzer, M.J.A., & Hoogeveen, L. (2016). Identifying highly gifted children by analyzing human figure drawings: An explorative study. Talent development and Excellence, 8(1), 41-53.

Mathijssen, A.C.S., Feltzer, M.J.A., & Hoogeveen, L. (2018). Identifying highly gifted children by analyzing human figure drawings: A literature review and a theoretical framework. Psychological Test and Assessment Modeling, 60, 493-515.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoogeveen, L. (2010). The social emotional effects of special educational provisions for gifted children. In: Social and Emotional needs of Gifted and Talented. Ljubljana, Slovenië: MiB.

 

Versnellen

De Raad, N., & Hoogeveen, L. (2004). Hoogbegaafdheid en versnelling…, een beetje vreemd maar wel leuk. Talent, 6(1), 24-26.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G. &, Verhoeven, L. (2003). De versnellingswenselijkheidslijst. Nijmegen: CBO.

Hoogeveen, L,, Van Hell, J.G. & Verhoeven, L. (2003). Jonge, versnelde, leerlingen in het voortgezet onderwijs. Informatiebrochure. Nijmegen: CBO.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G., & Verhoeven, L. (2005). Teacher attitudes toward academic acceleration and accelerated students in the Netherlands. Journal for the Education of  the Gifted, 29, 30-59.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G., & Verhoeven, L. (2008). Social-emotional consequences of accelerating gifted students. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G., & Verhoeven, L. (2009). Self-concept and social status of  accelerated and non-accelerated students beginning secondary school in the Netherlands. Gifted Child Quarterly, 53, 50-67.

Verlinden, J., Oostindie, B., Bouwman, N., Ottink, M., & Hoogeveen, L. (2014). Versnellen zonder Drempels. Den Haag: School aan Zet.