Publicaties

Binnen het CBO wordt onderzoek gedaan naar verschillende aspecten die te maken hebben met hoogbegaafdheid.

Hieronder vindt u een lijst van publicaties van c.q. in samenwerking met medewerkers van het CBO.

 

Boeken voor ouders en leraren

Boulanger, M., Peters, W., & Hoogeveen, L. (2000). Help: Mijn dochter is hoogbegaafd. Lemma.

Schrover, E. (2010). Het Grote Vooruitwerklabboek. Stichting Ontwikkeling leermethoden. Verkrijgbaar via: http://www.slimlerenleren.nl/

Schrover, E. (2014). Het Grote Vooruitwerklabboek: Deel 2. Stichting Ontwikkeling leermethoden. Verkrijgbaar via: http://www.slimlerenleren.nl/

Schrover, E. (2015). Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen: Verrijkingstrajecten met effect. Koninklijke Van Gorcum, B.V.

Schrover, E. (2018). Bouwen en spellen bedenken met knijpers. CBO Talent Development / Slim Leren Leren. Voor meer informatie, klik hier.

Schrover, E. (2019). Schieten met Knijpers. CBO Talent Development / Slim Leren Leren. Voor meer informatie, klik hier.

 

GVWLB    GVWLB2    UOABL   Knijperboek-2Knijperboek 1

  

Onderwijs(aanpassingen)             

Hoogeveen, L. (2009). Hoogbegaafdheid. In M. Taal & P. Snellings (Eds.), Interventies in het onderwijs: Leerproblemen (pp. 113-135). Boom onderwijs.

Hoogeveen, L. (2010). Hoogbegaafde leerlingen en het onderwijssysteem. Blind, 24. Geraadpleegd via: https://ziedaar.nl/editie-24/hoogbegaafde-leerlingen-en-het-onderwijssysteem/.

Hoogeveen, L. (2011). Academic Talent Development for every talented student. Commentary  on  Françoy Gagné: Academic Talent Development and the Equity Issue in Gifted Education. Talent Development and Excellence, 3(1), 71-73.

Hoogeveen, L., Van Hell, J., Mooij, T., & Verhoeven, L. (2004). Onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Meta-analyses en overzicht van internationaal onderzoek. Radboud Universiteit Nijmegen, ITS / CBO / Orthopedagogiek.

Hornstra, L., Bakx, A., Mathijssen, S., & Denissen, J. J. A. (2020). Motivating gifted and non-gifted students in regular primary schools: A self-determination perspective. Learning and Individual Differences, 80, 1-13.

Mathijssen, A. C. S., Hoogeveen, L. & Jen, E. (2021). Professional development in Gifted Education: Training teachers to meet the needs of gifted students. In M. A. Peters (Eds.), Encyclopedia of Teacher Education. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_449-1

Mooij, T., Hoogeveen, L., Driessen, G., Van Hell, J., & Verhoeven, L. (2007). Succescondities voor onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Eindverslag van drie deelonderzoeken. Radboud Universiteit Nijmegen, ITS / CBO / Orthopedagogiek.

Segers, E., & Hoogeveen, L. (2012). Programmeringstudie inzake excellentieonderzoek primair, voortgezet en hoger onderwijs. In opdracht van het Ministerie van OCW. Radboud Universiteit, BSI & CBO.

Van Weerdenburg, M., Emans, B., Kabki, M. & Poelman, M. (2019). De uitstroom van het Centrum voor Creatief Leren (CCL): Met vallen en opstaan. Een retrospectief verkennend onderzoek. Behavioural Science Institute – Radboud Universiteit.

Signalering

Desmet, O.A., van Weerdenburg, M., Poelman, M., Hoogeveen, L., Yang, Y. (2021). Validity and Utility of the Test of Creative Thinking Drawing Production for Dutch Adolescents. Journal of Advanced Academics, 32(3), 267-290. 

Mathijssen, A.C.S., Feltzer, M.J.A., & Hoogeveen, L. (2016). Identifying highly gifted children by analyzing human figure drawings: An explorative study. Talent development and Excellence, 8(1), 41-53.

Mathijssen, A.C.S., Feltzer, M.J.A., & Hoogeveen, L. (2018). Identifying highly gifted children by analyzing human figure drawings: A literature review and a theoretical framework. Psychological Test and Assessment Modeling, 60(4), 493-515.

Mathijssen, A.C.S., Feltzer, M.J.A., Hoogeveen, L., Denissen, J.J.A., & Bakx, A. (2022). Back to the drawing board: A descriptive study on potential indicators of giftedness in human figure drawings of children aged 4 to 6 years. Roeper Review. https://doi.org/10.1080/02783193.2022.2115180.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hoogeveen, L. (2010). The social emotional effects of special educational provisions for gifted children. In Social and Emotional needs of Gifted and Talented. MiB.

Dubbel bijzonder

Burger-Veltmeijer, A., Kroesbergen, E., Minnaert, A. & Hoogeveen, L. (2018).  Passend onderwijs voor dubbel-bijzondere (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent. Uitgevoerd door de Radboud Universiteit, ABV Praktijk Gz-psychologie K&J en Rijksuniversiteit Groningen en gefinancierd door Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Rommelse, N., Poelman, M., Hartman, C. & Hoogeveen, L. (2017). Is ADHD een valide diagnose wanneer er sprake is van hoogbegaafdheid? Neuropraxis, 21i(5), 113-120. doi: 10.1007/s12474-017-0162-7

Versnellen

De Raad, N., & Hoogeveen, L. (2004). Hoogbegaafdheid en versnelling…, een beetje vreemd maar wel leuk. Talent, 6(1), 24-26.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G. &, Verhoeven, L. (2003). De versnellingswenselijkheidslijst. CBO.

Hoogeveen, L,, Van Hell, J.G. & Verhoeven, L. (2003). Jonge, versnelde, leerlingen in het voortgezet onderwijs: Informatiebrochure. CBO.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G., & Verhoeven, L. (2005). Teacher attitudes toward academic acceleration and accelerated students in the Netherlands. Journal for the Education of the Gifted, 29(1), 30-59.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G., & Verhoeven, L. (2008). Social-emotional consequences of accelerating gifted students. Radboud Universiteit.

Hoogeveen, L., Van Hell, J.G., & Verhoeven, L. (2009). Self-concept and social status of  accelerated and non-accelerated students beginning secondary school in the Netherlands. Gifted Child Quarterly, 53(1), 50-67.

Verlinden, J., Oostindie, B., Bouwman, N., Ottink, M., & Hoogeveen, L. (2014). Versnellen zonder Drempels. School aan Zet.