Cursus Omgaan met talent

Hoe ondersteun en begeleid je volwassenen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid op het werk? Deze vraag staat centraal in de cursus Omgaan met talent (startdatum 13 juni 2023). Hierin leer je over de verschillende definities en modellen van hoogbegaafdheid. Ook geven we je handvatten om hoogbegaafdheid en onderpresteren bij volwassenen te herkennen. Vervolgens maken we de vertaalslag naar het op adequate wijze ondersteunen en begeleiden van volwassenen met (kenmerken van) hoogbegaafdheid op het werk. Hierbij werken we met verschillende casussen, waaronder eentje die je meeneemt uit je eigen praktijk.

De cursus wordt gedoceerd door drs. Roel Bonten (talent- en organisatieontwikkeling) en Rianne van de Ven (specialist hoogbegaafdheid bij volwassenen. Prof. dr. Lianne Hoogeveen (hoofopleider Radboud International Training on High Ability; bijzonder hoogleraar Identification, Support and Counseling of Talent) en onze eigen collega drs. Mariska Poelman (docent Radboud International Training on High Ability; GZ-psycholoog bij Centrum voor Begaafdheidsonderzoek: CBO Talent Development) zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de cursus.

Wil je meer informatie of wil je je inschrijven? Ga dan naar de website van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen via https://www.rcsw.nl/bij-en-nascholing/omgaan-met-talent.