SPELEND LEREN – KNIJPERBOEK DEEL 2

SCHIETEN MET KNIJPERS (DEEL II)

De wasknijper-constructies in dit boek hebben allemaal te maken met ‘schieten’,
van propjes, pingpongballetjes, marshmallows, lucifers of prikkertjes. Dit vraagt
veel creativiteit en flair voor het bouwen met wasknijpers, maar ook een goede
impulscontrole van uw deelnemers! U bepaalt dus of uw groep aan deze
opdrachten toe is.
Ze zijn geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw
van het Voortgezet Onderwijs. De opdrachten zijn geschikt voor heel de klas, en
tegelijkertijd ‘open’ en spannend genoeg om ook aan uw begaafde leerlingen (en
zelfs aan uw collega’s!) uitdaging te bieden.

‘Spelend leren’
De reeks ‘Spelend leren’ is opgezet als samenwerking door CBO talent
development en Slimlerenleren. Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO)
en Dr. Els Schrover, beide verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
hebben lange ervaring met het ontwikkelen van van uitdagend lesmateriaal, die
teruggaat tot de jaren ’90.
De boekjes in de reeks ‘Spelend leren’ zijn ontwikkeld om u een praktisch
voorbeeld te bieden van onze filosofie over ontwikkeling en leren. U vindt in dit
boekje open opdrachten die u in staat stellen te observeren hoe de kinderen of
volwassenen die u begeleidt omgaan met uitdagingen. Er is nooit één oplossing
of manier waarop het ‘moet’. het gaat om het denk- en leerproces dat zich
afspeelt bij de leerlingen, meer dan om het resultaat.
De opdrachten zijn geschikt voor heel de klas, omdat we hopen dat bij het
werken ermee bepaalde leerlingen u mogelijk opvallen die bij het reguliere
schoolwerk onder de radar blijven. Misschien laten zulke ‘onderduikers’ bij dit
soort speelse en ongewone opdrachten meer van hun talenten zien!
Bij elke opdracht is aangegeven wat de punten zijn waarop u bij de observatie
van de deelnemers kunt letten. Ook de leerpunten van de opdrachten zijn
aangegeven voor de nabespreking, zodat de leerlingen dat wat ze over zichzelf
leren bij een opdracht ook leren te gebruiken voor hun reguliere schoolwerk.

 

Bestellen

Deel 2 van het Knijperboek kunt u bestellen door op dit mailadres te klikken: info@cbo-nijmegen.nl. Er opent dan een standaardmail, waarin u alle benodigde informatie kunt vermelden.

Prijs: €18,50 per stuk (incl. verzendkosten). Bij verzending naar het buitenland zijn de verzendkosten hoger en worden de reguliere tarieven gehanteerd.

Knijperboek-2