Onderzoek

Bij het CBO wordt uitgebreid psychologisch onderzoek verricht. Wij vinden het van belang om naast de cognitieve capaciteiten ook het sociale en emotionele functioneren van uw kind in kaart te brengen. Ook wordt tijdens het onderzoek gekeken naar de taakwerkhouding, de creativiteit en motivatie van uw kind.

Vaak komt de hulpvraag van ouders er in essentie op neer wat het kind nodig heeft om (weer) plezier te ervaren in het naar school gaan, om tot ‘leren’ te komen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het verschilt echter per kind wat de specifieke zorgen zijn. Tijdens het intakegesprek besteden we uitgebreid aandacht aan de voorgeschiedenis en uw hulpvraag, om op basis daarvan te bepalen welke taken er afgenomen zullen worden tijdens het onderzoek. Zo kunnen wij advies op maat geven om uw kind, u als ouder en de school verder te helpen.

Klik hier om uw kind aan te melden.