CBO Challenge in de klas

Over de Challenges in de klas

Tijdens een Challenge in de klas worden leerlingen uitgedaagd om samen verschillende complexe opdrachten te voltooien gedurende een schooldag. Samenwerking, redeneervermogen en creativiteit zijn vereist om deze succesvol uit te kunnen voeren. Als leerkracht wordt u gedurende de dag actief betrokken bij de opdrachten en de wijze van begeleiding, zodat u geïnspireerd wordt om dit type verrijkingsactiviteiten te verwerken in het onderwijs dat u geeft.

Praktische informatie

Voorafgaand aan de Challenge in klas voeren we een kort telefonisch gesprek met u, zodat we informatie krijgen over de (leer)behoeften van de groep.

In onderlinge afstemming wordt bepaald op welke dag de Challenge plaatsvindt. Afhankelijk van het aantal leerlingen en de duur van de Challenge in de klas worden de kosten bepaald.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar rinske.zurhorst@ru.nl.

Aanmelden?

Het aanmeldformulier vindt u hier. Als u deze heeft ingevuld, kunt u deze retourneren naar rinske.zurhorst@ru.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om tot nadere afspraken te komen.