CBO Vooruitwerklab op locatie

Passend Onderwijs voor (hoog)begaafde kinderen, dat kan!

Het CBO organiseert sinds 2005 het CBO Vooruitwerklab (VWL). In 2013 is begonnen met  de uitrol van het CBO VWL naar andere locaties in Nederland.

 

In januari 2014 is het eerste CBO Vooruitwerklab op locatie op de OBS De Parel in Zutphen gestart (lees hier het bijbehorende artikel, geplaatst in het tijdschrift Talent).

 

Voor wie is het CBO VWL interessant?
Het CBO biedt met het VWL samenwerkingsverbanden, scholen en particulieren de mogelijkheid om passend onderwijs te bieden aan (hoog)begaafde kinderen uit groep 4 t/m 8. Zij krijgen uitdagende opdrachten voorgelegd die passen bij hun onderwijsbehoeften. Leerkrachten worden begeleid bij het opzetten van een CBO Vooruitwerklab en zij leren zelfstandig het lab te draaien.

 

Voor welke leerlingen is het CBO VWL geschikt?

  • (Hoog)begaafde leerlingen die in de reguliere (verrijkings-)klassen niet goed uit de verf komen, die niet de prestaties leveren die bij hun capaciteiten (lijken te) passen.
  • Leerlingen die (nog) niet zelfsturend en autonoom opereren in de klas, maar hiertoe wel de capaciteiten hebben (vgl. Betts & Neihart, 2010).
  • Leerlingen die ongewenst gedrag laten zien (externaliserend of internaliserend) gecombineerd met vermoedens van grote verveling.

 

Doel CBO VWL voor leerlingen

  • Inzicht krijgen in de eigen manier van denken en leren;
  • Bewust werken met leerstrategieën;
  • Objectief benoemen en evalueren van de samenwerking;
  • Zelf ontdekkend leren i.c.m. procesgerichte feedback en feed forward;
  • Ontwikkelen van een positiever zelfbeeld.

 

Onderbouwde opzet
Het CBO is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit betekent dat de opzet en inhoud van het CBO VWL wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het theoretisch kader wordt gevormd door het model van Sternberg. Tijdens de lessen wordt gewerkt met het Grote Vooruitwerklabboek (Schrover, 2010) en worden de profielen van Betts en Neihart (2010) gebruikt. De leerlingen die volgens school in aanmerking komen voor het CBO VWL worden gescreend door middel van tests en vragenlijsten. Het CBO stelt als eis dat de betrokken leerkrachten/ begeleiders een ECHA-diploma hebben of hiertoe in opleiding zijn en biedt zelf supervisie en intervisie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Schrover via e.schrover@ru.nl.