Subsidiemogelijkheden samenwerkingsverbanden

In het kader van de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in het po en vo’ heeft de commissie die de aanvragen beoordeelt het plan opgevat om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden en hun scholen gebruik maken van de kansen die de subsidieregeling biedt. In februari en maart 2019 worden acht inspiratiebijeenkomsten georganiseerd door de beoordelingscommissie. Deze bijeenkomsten vinden verspreid over het land plaats en zijn bedoeld voor bestuurders/vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en hun scholen en alle betrokkenen die een begeleidende en/of coördinerende rol spelen m.b.t. passend onderwijs voor begaafde leerlingen.

Het doel van de bijeenkomsten is om informatie te bieden ter ondersteuning bij het indienen van aanvragen, zodat deze voldoen aan de gestelde criteria. Leden van de beoordelingscommissie delen informatie over de achtergronden van de subsidieregeling en over het aanvraagproces. Ook zijn zij beschikbaar voor de beantwoording van al uw vragen. Tijdens de bijeenkomst worden er praktijkvoorbeelden en denkrichtingen aangereikt m.b.t. thema’s waar in de aanvraag op gefocust kan worden, zodat u dit kunt vertalen naar activiteiten en aanpakken die passend zijn bij de ontwikkelingen binnen de regio van uw samenwerkingsverband. Er is tijdens de bijeenkomst ruimte voor uitwisseling op thema’s met betrokkenen van andere samenwerkingsverbanden om verdere inspiratie uit de praktijk op te doen en om van elkaar te leren. Opbrengsten van de bijeenkomsten worden beschikbaar gesteld via de Q&A op de website van DUS-i en via andere communicatiekanalen van diverse netwerken en verenigingen op het gebied van begaafdheid.

De bijeenkomsten zijn als volgt gepland:

  Datum Tijd Locatie
1 Dinsdag 12 februari Tijdens PO-congres (onder voorbehoud) Utrecht
2 Dinsdag 12 februari 19.00-21.30 uur Amsterdam
3 Donderdag 14 februari 15.00-17.30 uur Drachten
4 Vrijdag 15 februari 15.00-17.30 uur Hoogeveen/Meppel
5 Woensdag 20 februari 15.00-17.30 uur Zutphen
6 Vrijdag 22 februari 15.00-17.30 uur Breda
7 Dinsdag 5 maart 15.00-17.30 uur Nijkerk
8 Maandag 11 maart 10.00-12.30 uur Roermond/Weert

Aanmelden kan via de agenda op talentstimuleren.nl .  De hierboven genoemde locaties zijn indicaties van de regio’s waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden. De definitieve locaties worden kenbaar gemaakt bij aanmelding voor de bijeenkomst van uw keuze.

Wil je ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie, kom dan naar één van de inspiratiesessies en meld je aan voor de datum van jouw keuze!

Organiseer je zelf een bijeenkomst in jouw regio? Dan kan een lid van de beoordelingscommissie wellicht hierbij aansluiten. Neem hiervoor contact op met d.houkema@nationaltalentcentre.nl om de mogelijkheden te verkennen.