Signalering door kindertekeningen

Sven Mathijssen van het CBO heeft in het kader van zijn promotieonderzoek naar de kindertekeningen van hoogbegaafde kinderen een literatuurstudie en theoretisch kader geschreven met zijn copromotoren Max Feltzer (Tilburg University) en Lianne Hoogeveen (CBO / RadboudCSW). Deze studie vormt de theoretische fundering die aan zijn promotieonderzoek ten grondslag ligt. Het doel van het promotieonderzoek is een gedegen screeningsinstrument te ontwikkelen, waarmee de tekeningen van kinderen kunnen worden geanalyseerd en waarmee kinderen voor wie het reguliere curriculum op scholen onvoldoende in de onderwijsbehoeften voorziet kunnen worden gesignaleerd.

Mathijssen, A.C.S., Feltzer, M.J.A., & Hoogeveen, L. (2018). Identifying highly gifted children by analyzing human figure drawings: A literature review and a theoretical framework. Psychological Test and Assessment Modeling, 60, 493-515.

IHGCBAHFD_TF