CBO-Groepsscreening inspiratiemiddag op 17 april 2023

Let op: deze inspiratiemiddag is enkel voor scholen die deelnemen aan de CBO-groepsscreening of die interesse hebben om in het nieuwe schooljaar de CBO-groepsscreening in te zetten.

Graag willen wij u attenderen op de aankomende CBO-groepsscreening inspiratiemiddag op 17 april 2023.

Tijdens deze online inspiratiemiddag zullen er analyses van de groepsscreeningsgegevens die tot nu toe bekend zijn, met u gedeeld en besproken worden. Daarnaast is het mogelijk om een presentatie naar keuze bij te wonen (zie opgaveformulier). De middag zal online plaatsvinden tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Onderaan vindt u het opgaveformulier om u alvast (gratis) aan te melden voor deze online middag. U ontvangt dan te zijner tijd meer informatie en de inloggegevens voor de online bijeenkomt. Ook kunt u alvast uw voorkeur aangeven voor het keuzeprogramma. Mocht u nog onderwerpen willen aandragen, dan is dit ook mogelijk. We gaan dan kijken of we hier wat ruimte voor in kunnen plannen of dat we hier op een andere manier op in kunnen gaan.

Naast ruimte voor het delen van informatie is er ook voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen/ vragen te stellen.

Het ingevulde opgaveformulier kunt u mailen naar r.zurhorst@cbo-nijmegen.nl

We zien u graag op 17 april!

Vriendelijke groeten namens het CBO-Groepsscreeningsteam