Privacyregeling

De psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn bij het CBO werken volgens de beroepscodes van het NIP en NVO. Wij houden per cliënt een persoonlijk dossier bij over het afgenomen onderzoek, het adviesgesprek en/of de behandeling. U kunt uw dossier of het dossier van uw minderjarige kind op verzoek bij ons inzien. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO moeten wij uw dossier gedurende 15 jaar bewaren, waarna het wordt vernietigd. Wanneer u het dossier eerder wilt laten vernietigen, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek indienen. Uw dossier is vertrouwelijk en wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet gedeeld met derden.