Klachtenregeling

Het is mogelijk om een klacht in te dienen indien u niet tevreden bent over de zorg die u heeft ontvangen of het idee heeft dat één van de medewerkers niet volgens de beroepscode heeft gehandeld. Bij het CBO wordt gewerkt volgens verschillende beroepscodes. De orthopedagogen werken volgens de Beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor onderwijskundigen en pedagogen (NVO) en de psychologen volgens de Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het CBO volgt voor het uiten van klachten de richtlijnen voor een klachtprocedure van de betreffende beroepsvereniging. In deze richtlijnen staat dat u met uw klacht eerst contact opneemt met de betrokken orthopedagoog of psycholoog. In een persoonlijk gesprek kan dan besproken worden waar u ontevreden over bent en kan samen gekeken worden naar een oplossing. Als dit niet afdoende is, kan een gesprek worden aangegaan met één van de directeuren van het CBO. Mocht één of meerdere van voorstaande gesprekken niet wenselijk zijn of mocht u er samen niet uitkomen dan kan u terecht bij het NVO (voor klachten over het in strijd handelen met de beroepscode van een orthopedagoog) of bij het NIP (voor klachten over het in strijd handelen met de beroepscode van een psycholoog).
Het is daarnaast mogelijk om over uw klacht met een onafhankelijk vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. Hiervoor verwijzen wij u naar het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.