CBO Challenges

Waarom?

Door middel van de CBO Challenges wil het CBO intellectueel getalenteerde leerlingen uitdaging en contact met peers bieden. Onder uitdaging verstaan wij intellectuele en creatieve uitdaging, maar ook leren over je eigen (leer)barrières heen te gaan speelt een belangrijke rol. Het contact met peers maakt dat de deelnemers zich (h)erkend voelen. Ons streven is dat alle deelnemers gemotiveerd worden om het beste uit henzelf te halen, hun eigen talenten leren kennen en deze effectief leren inzetten.

 

Hoe?

Dat doen we door op verschillende manieren verrijking te bieden aan basisschoolleerlingen en leerlingen van de middelbare school. Onze speerpunten zijn wetenschappelijk onderbouwd handelen, dynamisch inspelen op de behoeften van de doelgroep en de deelnemers met plezier laten leren.

Bij al onze activiteiten besteden wij aandacht aan de overdracht van de geleerde vaardigheden naar (andere) activiteiten op school. Hierdoor is een Challenge een leerervaring voor meer dan één dag!

Onze kernactiviteiten zijn: