Welkom bij het CBO

 

Iedereen heeft het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hoogbegaafdheid(sproblematiek) wordt echter lang niet altijd als zodanig herkend of erkend. Hierdoor bestaat de kans dat kinderen en (jong)volwassenen met veel potentie zich niet altijd optimaal kunnen ontwikkelen.

Het CBO is een expertisecentrum op het gebied van hoogbegaafdheid dat verder kijkt dan enkel de intelligentie; het heeft oog voor het individu als geheel. Daarbij is aandacht voor persoonlijke leer- en ontwikkelingsbehoeften noodzakelijk. Op deze manier probeert het CBO, onderbouwd vanuit de wetenschap, een bijdrage te leveren aan het vakgebied van hoogbegaafdheid.

Het CBO levert deze bijdrage door:

  • diagnostiek te verrichten en adviezen te geven in de CBO Adviespraktijk. (Jong) Volwassenen, ouders en hun kinderen kunnen bij de CBO Adviespraktijk terecht voor advies, onderzoek en begeleiding. Ouders kunnen tevens hun kind laten testen tijdens screeningsdagen.
  • groepen leerlingen te screenen. Scholen kunnen bij de CBO Groepsscreening terecht om de cognitieve capaciteiten van hun leerlingen te screenen en voor advies over individuele begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
  • verrijking op locatie te bieden. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen zich aanmelden voor het starten van het CBO Vooruitwerklab op locatie.
  • (studie)materialen te ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen.
  • wetenschappelijk onderzoek te verrichten.
  • te doceren bij de opleiding tot ECHA-Specialist in Gifted Education, waarbij leraren en hulpverleners worden opgeleid tot specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid.

 

Op onze website vindt u meer informatie over alle diensten die het CBO aanbiedt.